Gå tilbake til:
Du er her:

Øvsttunheimen sykehjem

Øvsttunheimen sykehjem ble oppført som boliger i 1956 og totalrehabilitert og bygget om til sykehjem i 1995/96. Siden er det installert tre beboerkjøkken.

Tilstandsrapporten viser at bygget er godt vedlikeholdt med tilfredsstillende tekniske anlegg. Unntaket er mangel på solavskjerming, som forringer inneklimaet deler av året.

Tilstandsrapporten vurderer sykehjemmets vedlikeholdsbehov som «ordinært vedlikehold/mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 20,2 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 92 prosent vedlikeholdskostnader og åtte prosent utviklingskostnader. Restlevetid for bygget er satt til 2083 med normalt vedlikehold.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Øvsttunheimen sykehjem på i alt 580.000 kroner i løpet av det første året.