Gå tilbake til:
Du er her:

Åstveit sykehjem

Åstveit sykehjem ble bygget i 2000. Tilstandsrapporten viser at bygget er godt vedlikeholdt innvendig og utvendig. Tekniske anlegg er godt vedlikeholdt, men de nærmer seg utløpt teknisk levetid.

Tilstandsrapporten vurderer sykehjemmets vedlikeholdsbehov som «ordinært vedlikehold/mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 18,3 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 92 prosent vedlikeholdskostnader og åtte prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til 2050 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten strakstiltak på i alt 730.000 kroner på Åstveit sykehjem.