Gå tilbake til:
Du er her:

Ladegården sykehjem

Ladegården sykehjem har to bygg fra 1985 og 2000 som er forbundet med korridor i frøste etasje. Hovedbygget fra 1985 ble totalrehabilitert innvendig og delvis utvendig i 2008. Det andre bygget er uforandret siden 2000.

Tilstandsrapporten viser hovedbygget er har god standard og er i godt vedlikeholdt. Det gjelder også tekniske anlegg som VVS og el-anlegg. I bygget fra 2000 er det derimot tegn på slitasje både innvendig og utvendig, og det har vært klager på inneklimaet. Byggene er tilfredsstillende hva angår universell utforming.

Tilstandsrapporten vurderer sykehjemmet vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 21,83 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 97 prosent vedlikeholdskostnader og 3 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2065 med normalt vedlikehold for hovedbygget og litt høyere vedlikeholdskostnader for bygger fra 2000.

Tilstandsrapporten foreslår ingen strakstiltak for Ladegården sykehjem i løpet av det første året.