Gå tilbake til:
Du er her:

Avlastningsboliger og dagsentre

Dette er en samlet rapport over tilstandskartlegging av avlastningsboliger og dagsentre i Bergen kommune: Kloppedalen dagsenter, Mildevegen dagsenter, Eidsvåg dagsenter, Skjoldvegen dagsenter, Svartediksvegen 27, Toppe gamle skole og Åsane avlastningsbolig.

Kloppedalen dagsenter

Kloppedalen er et dagsenter for utviklingshemmede som ble bygget i 1993. Bygget er under oppgradering av innervegger som har fått fuktskade, og det er vanskelig å vurdere byggets kvalitet mens oppgraderingen pågår. Det tekniske anlegget bør oppgraderes.

Tilstandsrapporten foreslår tiltak på i alt 3,1 millioner kroner de neste 10 årene, fordelt på 80 prosent vedlikeholdskostnader og 20 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for Kloppedalen dagsenter med normalt vedlikehold vurderes å være til 2050.

Tilstandsrapporten foreslår ingen strakstiltak for Kloppedalen dagsenter.

Mildevegen Dagsenter

Mildevegen Dagsenter er for brukere som bor på Mildeheimen og har en kapasitet på fem brukere på ett bygg. Eiendommen brukes som dagsenter for utviklingshemmede. Bygget er oppført i 1971, og det er ikke utført noen større tiltak de siste 10 år.

Bygget er ikke tilrettelagt for universell utforming, og funksjonaliteten virker tung for dagens bruk da bygget var originalt en enebolig med vaktmesterbolig i kjeller. Det har stort enøkpotensiale, og tekniske anlegg er utdatert.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for større vedlikeholdstiltak og et større behov for utvikling og modernisering/ rehabilitering» og foreslår tiltak på i alt 3,35 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 85 prosent vedlikeholdskostnader og 15 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter på i alt 260.000 kroner i løpet av det første året.

Eidsvåg dagsenter

Eidsvåg dagsenter ble bygget i 1964 som overlege for Vestlandsheimen og ble tatt i bruk som dagsenter i 1995.

Tilstandsrapporten viser at bygget generelt fremstår i dårlig stand. Det er ikke utført særlig vedlikehold, og bygget har stort enøkpotensiale. Det er ikke meldt om problemer med inneklima.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for større vedlikeholdstiltak og et større behov for utvikling og modernisering/ rehabilitering» og foreslår tiltak på i alt 5,1 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 81 prosent vedlikeholdskostnader og 19 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår ingen strakstiltak for Eidsvåg dagsenter i løpet av det første året.

Skjoldveien dagsenter

Skjoldveien dagsenter ligger i bakhagen bak Skjoldveien sykehjem. Det ble tatt i bruk som enebolig i 1938 og er ikke i drift i dag. Bygget

Tilstandsrapporten viser at bygget fremstår som i dårlig stand med akutte mangler. Taket lekker, nedløp er defekt, og tekniske anlegg er ute av drift. Man kan benytte arealet bedre om bygget blir revet.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for å bli revet innen 2015» og foreslår eventuelle tiltak på i alt 4 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 85 prosent vedlikeholdskostnader og 15 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til 2015, og rivekostnaden er estimert til 400.000 kroner.

Svartediksveien 27

Svartediksveien 27 er en avlastningsbolig med en kapasitet på seks beboere. Bygget er fra 1897 og ble totalrenovert i 2013. Tilstandsrapporten viser at bygget er i god stand med behov for mindre vedlikeholdstiltak. Det vil kreve omfattende ombygging for å tilfredsstille dagens krav til universell utforming.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for ordinært vedlikehold / mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 1,25 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 89 prosent vedlikeholdskostnader og 11 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak på i alt 130.00 kroner for Svartediksveien 27 i løpet av det første året.

Toppe gamle skole

Toppe gamle skole er lavterskeltilbud for innbyggere i Åsane som har psykiske plager og har en kapasitet på 10 brukere. Bygget er fra 1912.

Tilstandsrapporten viser at bygget er i god stand, men bærer preg av alder og behov for mindre vedlikeholdstiltak. Det vil kreve omfattende ombygging for å tilfredsstille dagens krav til universell utforming.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for ordinært vedlikehold / mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 1,2 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 58 prosent vedlikeholdskostnader og 42 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak på i alt 10.00 kroner for Toppe gamle skole i løpet av det første året.

Åsane avlastningsbolig

Åsane avlastningsbolig er en avlastningsbolig for utviklingshemmede som bor hjemme og har en kapasitet på fire brukere. Bygget er fra 1976 og fikk nye VVS-installasjoner i 2013/14 og noen elkraftinstallasjoner i 2012.

Tilstandsrapporten viser at bygget er i god stand med mindre vedlikeholdsbehov. Bygget er universelt utformet.

Tilstandsrapporten vurderer boligens vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for ordinært vedlikehold / mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 0,7 millioner kroner over de neste ti årene, hvor 89 prosent er vedlikeholdskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak på i alt 100.00 kroner for Åsane avlastningsbolig i løpet av det første året.