Gå tilbake til:
Du er her:

Løvåsen sykehjem

Løvåsen sykehjem var ferdig i 2006 og består av fire fløyer: A, B, C og D. Det er et velutstyrt, moderne sykehjem med to vinterhager og en stor utendørs sansehage. Det er kun utført nødvendig vedlikehold siden sykehjemmet ble tatt i bruk.

Tilstandsrapporten viser at bygget generelt fremstår i god og godt vedlikeholdt stand. Inneklimaet oppleves som godt. Bygget er tilpasset dagens krav til universell utforming. Det er visse utfordringer knyttet til lekkasjer i vinterhagene.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for mindre vedlikeholdstiltak/utskiftinger» og foreslår tiltak på i alt 9,2 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 70 prosent vedlikeholdskostnader og 30 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2085 med normalt vedlikehold.

Tilstandsrapporten foreslår ingen strakstiltak for Løvåsen sykehjem i løpet av det første året.