Gå tilbake til:
Du er her:

Mildeheimen

Mildeheimen ble nyoppført i 2003 og brukes til sykehjem. Det er ikke utført større tiltak de siste årene.

Tilstandsrapporten viser at bygget generelt som tilfredsstillende vedlikeholdt, med normal overflateslitasje. Det er imidlertid enkelte avvik med bygget, både med hensyn til setningsskader, saltutslag og inneklima. Utstyr og komponenter til sanitær-, varme- og elektriske installasjoner bør skiftes innen det nærmeste tiåret. Bygget har tilfredsstillende universell utforming med unntak av en avdeling.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 13,2 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 94 prosent vedlikeholdskostnader og 6 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2060 med normalt vedlikehold

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Mildeheimen på i alt 200.000 kroner i løpet av det første året.