Gå tilbake til:
Du er her:

Odins vei bosenter

Odins vei bosenter ble bygget i 2001 som sykehjem og har siden det fått byttet kledning og fått bygget om inngangspartiet.

Tilstandsrapporten viser at bygget generelt fremstår i tilfredsstillende stand, med noe overflateslitasje. Det er registrert sprekker i betongen i noen bærende vegger og på gulvet i ventilasjonsrommet. Tekniske anlegg bør skiftet innen 15 til 20 år.

Tilstandsrapporten vurderer bosenterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 9,3 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 97 prosent vedlikeholdskostnader og 3 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Odins vei bosenter på i alt 1,3 millioner kroner i løpet av det første året.