Gå tilbake til:
Du er her:

Søreide alderspensjonat

Søreide alderspensjonat ble bygget i 1980 og omfatter 39 leiligheter, lokaler for åpen omsorg, kafé og aktivitetsrom. De fleste vinduene i kafeen ble byttet 2013, og det var en større ombygging av kjøkkenet i 2012.

Tilstandsrapporten viser at bygningsmassen fremstår som godt vedlikeholdt, men det er noe overflateslitasje. De tekniske anleggene er utdaterte, og det trengs en oppgradering av elektron- og VVS-anleggene. Bygget er i hovedsak universelt utformet, med unntak av belysning.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for moderat/større behov for modernisering og rehabilitering» og foreslår tiltak på i alt 23,9 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 67 prosent vedlikeholdskostnader og 33 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Søreide alderspensjonat på i alt 450.000 kroner i løpet av det første året.