Gå tilbake til:
Du er her:

Ulset sykehjem

Ulset sykehjem ble bygget i 2008 og har seks fløyer. Tilstandsrapporten viser at bygget fremstår med god kvalitet. De tekniske anleggene fungerer tilfredsstillende. Bygget er universelt utformet, og inneklimaet oppleves som godt. Bygget har et vesentlig ENØK-potensial i tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for ordinært vedlikehold» og foreslår tiltak på i alt 3,74 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 99 prosent vedlikeholdskostnader og én prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2058 med normalt vedlikehold.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Ulset sykehjem på i alt 360.000 kroner i løpet av det første året.