Gå tilbake til:
Du er her:

Vestlundsveien avlastningsboliger

Vestlundsveien avlastningsboliger ble bygget i 2002 og brukes til å avlaste familiene til utviklingshemmede personer som bor hjemme. Det er ikke utført større tiltak de seneste årene.

Tilstandsrapporten viser at bygget fremstår i stand i forhold til alder, men det er visse utfordringer knyttet til temperatur i deler av bygget. Bygget er tilrettelagt for funksjonshemmede i alderen 0 – 18 år og er i hovedsak universelt utformet.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 7,25 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 37 prosent vedlikeholdskostnader og 63 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Vestlundsveien avlastningsboliger på i alt 60.000 kroner i løpet av det første året.