Gå tilbake til:
Du er her:

Har kartlagt alle helsebygg

Den bygningstekniske tilstanden til alle helsebygg er kartlagt.

Totalt 37 bygg er nå kartlagt, og dette omfatter en bygningsmasse på i underkant av 170.000 kvadratmeter.

Byrådet skal i 2015 legge frem en plan for institusjonene innen eldreomsorgen, og kartleggingen av byggene vil være et viktig grunnlag for byrådets fremtidige prioriteringer innen denne sektoren.

Totalt vil de 37 byggene som nå e kartlagt, ha behov for vedlikehold og utvikling for 800 millioner kroner de neste ti årene. Herav er det behov for strakstiltak på 30 millioner kroner.

I økonomiplanperioden er det satt av 236,7 millioner til investeringer i de ti byggene som ble først kartlagt. Øvrige økonomiske konsekvenser av handlingsplanen forutsettes innarbeidet i forbindelse med kommende års rulleringer av kommunens budsjett og økonomiplan.