Gå tilbake til:
Du er her:
Dokken
Dokken i dag. Hvordan vil du at Dokken skal være i 2050?
Bilde: Nina Blågestad

Hvordan ser Dokken ut i 2050? Kom med dine innspill!

Dokken 2050 – Overordnet strategi legges på høring. Vår visjon er Dokken for Bergen og alle i verden. Mange har vært med på å utvikle strategien. Nå håper vi på enda flere innspill og stemmer!

Dokken 2050 – Overordnet strategi består av visjon, mål og strategier for utviklingen på Dokken. Strategien skal gi felles mål og fremtidsbilder av hva vi vil oppnå og hva vi må prioritere, og gi retningen for transformasjonen.

I strategien tegner vi en visjon og fremtidsbilde av Dokken i 2050. Fire mål beskriver hva vi ønsker å oppnå, 11 strategier beskriver hvordan vi skal oppnå målene og gir retning og rammer for videre arbeid. Vår ambisjon er en prosess med plass før det uventede og med en gradvis utvikling av Dokken.

Send oss ditt innspill innen 5.februar

Byrådet har 17. desember vedtatt at overordnet strategi for endring av Dokken fra godshavn til fremtidsrettet bydel legges på høring. Vi ønsker dine ideer, innspill og tanker om strategien for Dokken.
Alle innsendte innspill er offentlige og vil bli lagt ut på denne nettsiden.

Innspill og spørsmål sendes til: dokken@bergen.kommune.no 

eller

du kan svare i dette spørreskjemaet  

Strategien og dokumentene i saken finner du her:

Følg oss på