Gå tilbake til:
Du er her:

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.

Det er høy leveringssikkerhet i vannforsyningen i Bergen, og abonnentene opplever sjelden at det ikke er vann i kranene.

For å sikre best mulig drikkevannskvalitet, må vi av og til rengjøre ledningsnettet. Vi rengjør og spyler vannledningsnettet jevnlig for å få best mulig kvalitet på drikkevannet.

Telefonvarsling

Bor du i det aktuelle områdene som skal rengjøres, vil du som hovedregel bli varslet i forkant gjennom kommunens telefonvarslingssystem.

Så langt det lar seg gjøre vil vi koble om ledningsnettet slik at du fortsatt får rent vann selv om rengjøring pågår. Vi gjør vårt ytterste for at ingen merker den pågående jobben, men iblant vil forbrukeren oppleve redusert vanntrykk eller noe brunt vann som følge av arbeidet. 

Vi anbefaler å ikke benytte maskiner som bruker vann (vaskemaskin, oppvaskmaskin og lignende) under spylingen, og å begrense vannforbruket til et minimum.

Hva skjer ved utspyling?

Ved rengjøring åpner vi ventiler i vannkummer i perioder inntil ca 30 minutter, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg avleiringer på innsiden av rørveggen. Vi spyler til vannet er blitt klart.

rengjøring
Når vi rengjør vannledninger løsner eventuelt innvendig belegg i ledningene, og dette kan gi grumset og misfarget vann. Slike planlagte tiltak blir varslet på forhånd og er normalt ikke helseskadelig. Husk å skylle godt ut på kaldt vann!
Bilde:  

Hva gjør du under og etter spylingen?

Dersom du bruker vann samtidig som vi spyler, kan du få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet.

Vi anbefaler at du alltid tapper kaldtvann etterpå, helst fra første tappested etter hovedstoppekran eller laveste kran i huset, og lar vannet renne til det blir klart.

Har du spørsmål vil vår døgnåpne vaktsentral svare deg på 55 56 78 15