Gå tilbake til:
Du er her:

Har du privat vannforsyning?

Bergen Vann ønsker oversikt over privat vannforsyning i Bergen kommune. Dette fordi vi er pålagt å ta drikkevannshensyn når vi lager planer eller gir tillatelser til nye boligområder.

Har du privat vannforsyning (fra brønner, tjern, bekk, takvannsanlegg), setter vi pris på om du registrerer den informasjonen du har om vannforsyningen her:

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen er pålagt å ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner eller gir tillatelser til nye boligområder. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid.

En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Utbygging av offentlig vannforsyning

Bergen Vann i Bergen kommune har ansvar for utbygging av kommunal vannforsyning. Vi vurderer behovet for utbygging av vannforsyning til områder som i dag ikke har muligheter for tilknytning til offentlig vannledning.

I en slik vurdering vil oversikt over alle mindre private vannforsyningssystem i områder være nyttig.

Takk for hjelpen!