Gå tilbake til:
Du er her:

Spørsmål og svar om drikkevann

Hvordan er drikkevannskvaliteten i Bergen?

Drikkevannet i alle deler av Bergen har god kvalitet og er trygt å drikke. Vi legger ut vannkvalitetsdata hver måned: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/drikkevann/vannkvalitet/drikkevannskvaliteten-i-bergen

Klor i vannet?

Bergen kommune bruker ikke klor i vannbehandlingen. Kun i spesielle situasjoner vil vannet bli klorert. 

Hvor hardt er vannet i Bergen?

Alt drikkevann i Bergen er bløtt og har hardhetsgrad under 4 dH°. Det vil si  at det normalt ikke er behov for å justere oppvaskmaskiner og lignende.

Hva gjør jeg dersom vannkvaliteten plutselig er dårlig?

Ved arbeid på vannledningsnettet kan endringer i vannstrømmen gi midlertidig   grumsete og misfarget vann.

Forsøk å åpne alle kraner og spyl ut noen  minutter. Hvis ikke kvaliteten blir normal igjen, kontakt vår døgnbemannede  Vaktsentral på tlf 55 56 78 15. 

Er det farlig med drikkevannsledninger av asbestsement?

Mattilsynet mener at de ikke har klare holdepunkter for økt helserisiko forårsaket av asbest som kan bli tilført drikkevannet fra asbestsementrør. Litteraturgjennomgangen fra FHI tyder på at egenskapene til slike asbestfibre gjør at helserisikoen er lav. Samtidig påpeker FHI at det ikke foreligger nok dokumentasjon til å kunne avvise at asbest kan utgjøre en risiko. Les mer om asbest i drikkevannsledninger:
 

Hvordan og hvor kan jeg få utført vannanalyse?

Kunder som har brønn, borehull eller takvann, evt bedrifter/ båter eller    lignende kan få utført analyser. Les mer:

Vannanalyser krever spesialemballasje som du kan hente ved laboratoriet hverdager mellom klokken 07:00 - 15:00.

vann
Laboratoriet ved Bergen Vann analyserer de mest vanlige mikrobiologiske og kjemiske/fysiske parametere for drikkevann.
Bilde: Helge Skodvin

Når du skal ta vannprøve:

 Ta av silen framme på kranen og brenn med lighter: La vannet må renne i ca. 3 minutter med jevnt trykk før prøven tas. Oppbevar prøvene kaldt og levere de på laboratoriet innen 24 timer etter de er tatt. Prøvene kan leveres mandag - torsdag klokken 07:00 - 14:00: 
http://bergenvann.com/laboratoriet/laboratorietjenester/