Gå tilbake til:
Du er her:

Her får du drikkevannet fra

Se på kartet hvilket vannverk du får drikkevannet fra.

I Bergen kommune er det fem vannbehandlingsanlegg, som alle er koblet sammen. Noen steder er det derfor drikkevann fra flere vannbehandlingsanlegg. Grunnen til at vannverkene er koblet sammen, er at de skal kunne overta for hverandre ved vedlikehold eller uønskede hendelser.