Gå tilbake til:
Du er her:
vann
Vannbehandling på Svartediket

Vannforsyningen i Bergen

Bergen kommune har fem store og et lite vannbehandlingsanlegg i bruk. Anleggene forsyner 97% av innbyggerne i Bergen med drikkevann.

Distribusjonssystemet består av 900 km vannledning, 62 dammer, 30 høydebasseng, 82 trykkøkningsstasjoner og et stort antall kummer og mindre installasjoner.

De 30 høydebassengene har en samlet kapasitet på ca. 223 000 m3,og gir vann til ca. 2 døgns forbrukfor byens befolkning. Tjue av bassengene er råsprengte fjellbasseng, mens ti av bassengene er mindre støpte betongtanker.

Dersom alt dette skulle bygges nytt i dag, ville det kostet ca. 20 milliarder kroner.

Svartediket vannbehandlingsanlegg:

Er det største vannbehandlingsanlegget i Bergen vannverk og forsyner i normalsituasjon sentrale deler av Bergen.
Vannforsyningen fra Svartediket kan erstattes med overføring fra Espeland, supplert med overføring fra Jordalsvatnet, Kismul og Sædalen.

Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg:

Forsyner i normalsituasjonen fra Eidsvåg og nordover til Hordvik.
Ved Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg ute av drift, kan Åsane forsynes fra Svartediket, eventuelt supplert med vann fra Espeland.

Sædalen vannbehandlingsanlegg:

Er det minste av vannbehandlingsanleggene i Bergen vannverk, og forsyner normalt området Nattlandsfjellet sørover mot Fana.
Ved Sædalen vannbehandlingsanlegg ute av drift, kan forsyningen fra Sædalen overtas av Svartediket, Jordalsvatnet og Espeland.

Kismul vannbehandlingsanlegg:

Forsyner i normalsituasjonen sørlige deler av Bergen.
Ved Kismul vannbehandlingsanlegg ute av drift, kan normalforsyningsområdet til Kismul alternativt forsynes fra Svartediket, Jordalsvatnet og Espeland, og ved behov suppleres fra Sædalen.

Espeland vannbehandlingsanlegg:

Forsyner i normalsituasjonen med en linje til Arna og en linje til Bergen vest.
Ved Espeland vannbehandlingsanlegg ute av drift, kan forsyningen fra Espeland erstattes med forsyning fra Svartediket og Jordalsvatnet.

Risnes vannverk:

Forsyner Trengereid, en bygd i bydelen Arna, Bergen.

vann
Nøkkeltall for vannforsyningen i Bergen