Gå tilbake til:
Du er her:

Vannkraft og drikkevann

Før vannet blir behandlet til drikkevann på Espeland vannbehandlingsanlegg blir det produsert strøm som dekker vannproduksjonen i hele Bergen kommune.

Utnytter høydeforskjeller til kraftproduksjon

Espeland småkraftverk og Osavatnet minikraftverk produserer strøm av vannet som senere skal bli behandlet til drikkevann på Espeland vannbehandlingsanlegg. 

vann
Samme vann kan både generere strøm og være drikkevann.
 

To turbiner for produksjon av strøm som nytter fallene fra Svartavatnet til Osavatnet og fra Svartavatnet til vannbehandlingsanlegget på Espeland, Moldalia. Turbinene ved Osavatnet og Espeland vba. produserer kraft i størrelsesorden opptil 8,5 GWh per år. 

Den kraften som ikke brukes til vannbehandling på Espeland blir solgt på den nordiske kraftbørsen. Det selges også elsertifikater for et like stort kraftvolum. I forbindelse med oppgraderingen av Espeland vannbehandlingsanlegg, er det planlagt å bygge om ledningsnettet slik at kraftverket kan produsere mer kraft ved at uttak av råvann fra Svartavatnet dam i Gullfjellet kan være større enn behovet til drikkevannsproduksjon.

Det er tillegg en mulighet til på lang sikt både øket kraftproduksjon på Espeland og redusert kraftforbruk til pumping, hvis forsyningsområdet fra kilden Gullfjellet utvides til å omfatte Åsane.

(Hovedplan for vannforsyning 2019-2028)