Gå tilbake til:
Du er her:
sd
Gullfjellet er et populært turområde, men også der vi har vår største drikkevannskilde; Svartavatnet.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Hjelp oss å hindre forurensning av byens drikkevann

Byfjellene er områder som blir mye brukt av byens befolkning. Det er derfor viktig å merke seg at deler av Byfjellene er viktig for byens drikkevannforsyning.

Restriksjonene i deler av Byfjellene, i områdene innenfor vannforsyningen, er ett av mange tiltak for å hindre forurensning av drikkevannskildene våre.

Informasjonsskilt
Områdene er godt skiltet om hvilke retningslinjer som gjelder for å unngå forurensning av drikkevannet.

 c
Ta vare på drikkevannskildene våre!
Bilde:  

De viktigste restriksjonene som retter seg mot publikum er forbudet mot :

Organiserte fritidsaktiviteter som vannsport, leirslagning, stevner etc.

  • Telting - Bading ( dette gjelder også hunder ) - Fiske - Båttrafikk
  • Trafikk av motordrevne kjøretøyer uten spesiell tillatelse
  • Bruk av hest i spesielle områder

Storevatnet 
I 2009 ble Storevatnet på Sandviksfjellet frigitt til bading. Tidligere var dette en reservevannkilde, men har ikke vært benyttet til dette de seinere år.

Øvrige vann i dette området er fremdeles drikkevann.

Tilsyn og kontroll med vannkilder og vanntilsigsfelt:

Følgende permanente vannverk er i daglig bruk :
Espeland/Gullfjellet - Risnæs - Kismul - Sædalen - Svartediket- Jordalsvatnet

Følgende er krisevannverk :
Sætervatnet i Åsane - Bogetveitstemma i Åsane - Gamsebotntjørn i Ytre Arna - Raudtjørn i Indre Arna.

Restriksjonene gjelder også krisevannsverkene.

Vannverket utfører et hyppig tilsyn med at bestemmelsene overholdes.

Ved hendelser og observasjoner i tilsigsfeltene og vannkildene vil vi gjerne at du melder ifra på feilmelding.bergen.kommune.no eller ringer vår døgnbemannede vaktsentral på telefon 55 56 78 15.