Gå tilbake til:
Du er her:
Annabelle Lefébure-Henriksen gir pris til Marte Mjøs Persen.
DIPLOM: - Vi gleder oss over at Bergen er blitt en Fairtrade-kommune, sa daglig leder i Fairtrade Norge, Annabelle Lefébure-Henriksen da hun delte ut statusen til Bergen og ordfører Marte Mjøs Persen. Bilde: Katarina Lunde
Bilde: KATARINA LUNDE

Bergen er igjen en fairtradeby

Ordfører Marte Mjøs Persen tok imot diplomet på vegne av alle bergensere da Bergen ble utnevnt til Fairtrade-kommune mandag 10. desember 2018.

Dette er et arbeid som har pågått siden byrådet i 2015 satte som mål å melde Bergen inn i fairtradeby-samarbeidet igjen. Bergen har vært Fairtrade-kommune tidligere, og på dagen der menneskerettighetene fylte 70 år, 10. desember, skjedde det igjen.

- I tråd med bærekraftsmålene

Kommuner som på ulike måter fremmer saken om rettferdig handel og Fairtrade kan få utnevnt denne statusen (se faktaboks). Fairtrade er en uavhengig merkeordning for økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig utvikling i land med utbredt fattigdom. Gjennom Bergen kommunes engasjement, bidrar man med å sikre økt råvarebetaling og bedre arbeidsforhold for bønder og arbeidere i disse landene.

I sommer vedtok et samlet bystyre en strategi for dette i Bergen.

- Handel og næringsliv berører de aller fleste av oss, som regel positivt, og slik skal det fortsette, men uten å gå på bekostning av enkeltmennesker, lokalsamfunn og miljø. Dette er også i tråd med bærekraftsmålene, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland, som leder styringsgruppen for fairtradebyen Bergen.

Dette gjør kommunen

Kommunen er nå i gang med å etablere retningslinjer for å respektere menneskerettighetene i egen handel, kartlegge status og lage en handlingsplan for etisk handel i Bergen.

- Den første delen av kartleggingen viser at kommunen allerede gjør mye. Spesielt gjennom innkjøp. Vi jobber også for grønn og bærekraftig næringsutvikling, og for å bekjempe korrupsjon, sosial dumping og menneskehandel, sier næringsrådgiver for fairtrade og etisk handel i Bergen kommune, Thomas Bryde.

Må samarbeide for å lykkes

Samtidig er samarbeid for dette i kommunen, og med befolkning og næringsliv, avgjørende for å lykkes. Derfor etableres det en egen arbeidsgruppe på tvers av byrådsavdelingene som skal følge opp strategien. Det er også konstituert en styringsgruppe med engasjerte personer fra kommune, handel, næringsliv, forskning, organisasjon og sivilsamfunn. Sammen skal de ta tak i de gode initiativene og jobbe videre for at Bergen blir en aktiv fairtradeby og et forbilde for etisk og rettferdig handel.

- Vi gleder oss over at Bergen er blitt en Fairtrade-kommune! Det er inspirerende at Bergen har vedtatt en strategi for ansvarlig og bærekraftig næringsutvikling og ønsker å bruke sin status som Fairtrade-kommune som et verktøy for å oppnå dette, sier daglig leder i Fairtrade Norge, Annabelle Lefébure-Henriksen.

Fakta om Fairtrade

  • Er en uavhengig merkeordning for økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig utvikling i land med utbredt fattigdom.
  • En Fairtrade-kommune må blant annet sette seg konkrete progresjonsmål om innkjøp av Fairtrade-sertifiserte produkter.
  • I tillegg oppfordres det til kommunikasjon og aktiviteter tilknyttet bærekraft, samfunnsansvar og internasjonal solidaritet.

Artikkelen ble opprinnelig publisert 11.12.2018