Gå tilbake til:
Du er her:
Bystyret i Bergen
Bystyret i Bergen.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Bergen skal være en aktiv fairtradeby

Bystyret har vedtatt en ny strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022. Bergen skal være en aktiv fairtradeby og et forbilde for etisk og rettferdig handel.

Bystyret vil bidra til positive endringer for ansvarlig og bærekraftig næringsutvikling i Bergen, og legger frem strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022.

Følgende visjon gjelder for denne strategien: "Bergen skal være en aktiv fairtradeby og et forbilde for etisk og rettferdig handel."

Det er formulert fire satsingsområder for strategien:

1. Bergen – en aktiv fairtradeby

Hovedmålet her er å oppnå status som Fairtrade-kommune. En aktiv fairtradeby skaper også stolthet og fremmer etisk og rettferdig handel overfor byens innbyggere.

2. Ansvar – respekt for menneskerettigheter

Kommunen vil være et forbilde og påvirke gjennom selv å drive ansvarlig handel. I tillegg vil Bergen kommune øke forståelsen og kunnskapen om næringslivets ansvar overfor byens næringsliv.

3. Muligheter – ansvarlig næringsutvikling

Kommunen vil skape muligheter for innovasjon og entreprenørskap gjennom å stimulere byens næringsliv til å ta et aktivt ansvar. Det vil skje gjennom å utvikle retningslinjer og ordninger for tilskudd som fremmer dette.

4. Samarbeid – internt og eksternt

Kommunen ønsker å skape et aktivt og bredt samarbeid for etisk og rettferdig handel i Bergen.

Mål og virkemidler i 2018

Hvert satsingsområde har satt opp en kombinasjon av mål og virkemidler. Disse vil konkretiseres ytterligere i handlingsplaner for perioden 2019–2020 og 2021–2022. For 2018 gjelder følgende konkrete tiltak:

  • Etablere en intern arbeidsgruppe for kommunens oppfølging av strategien
  • Opprette en styringsgruppe for arbeidet med "fair trade"
  • Kartlegge arbeidet som allerede gjøres på feltet
  • Forberede en søknad om status som Fairtrade-kommune
  • Utarbeide og tilgjengeliggjøre informasjon

Kostnaden ved tiltakene i strategien anslås til 250.000 kroner i oppstartsåret, og 500.000 kroner de påfølgende år. Byrådet vil komme tilbake med forslag til innfasing og finansiering av tiltakene.

Les dokumentene i saken

Artikkelen ble opprinnelig publisert 20.06.2018.