Gå tilbake til:
Du er her:
Folkehelsekonferanse i Bergen
Professor Kari Tove Elvbakken på folkehelsekonferansen i Bergen
Bilde: Ashkan Rouzrokh

Folkehelsens fortid og fremtid i Bergen

Rundt 150 personer møtte opp den 12. desember for å bli inspirert og lære mer om fortidens, nåtidens og fremtidens folkehelseutfordringer i Bergen.

Folkehelse ble satt på agendaen da Bergen kommune arrangerte sin andre konferanse om folkehelse i Bergen 12. desember. Rundt 150 personer møtte opp for å bli inspirert og lære mer om fortidens, nåtidens og fremtidens folkehelseutfordringer.

Kommunaldirektør Kjell Wolff og Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa åpnet og avsluttet konferansen. De la begge vekt på at å arbeide for god helse og livskvalitet i befolkningen er alle sitt ansvar og ikke noe en sektor eller avdeling kan gjøre alene. Det kom tydelig frem at folkehelsearbeidet er summen av alt vi gjør for å fremme helse, forebygge sykdom og utjevne helseforskjeller i befolkningen.

Underveis i konferansen ble det vist filmer laget av Hyssingen produksjonsskole eksklusivt for konferansen. I videoene ble en rekke bergensere spurt om hva god helse betydde for dem og hva som gjør at de trives i Bergen.

Bergens folkehelsehistorie

Stig Holmås leste opp fra "Dødens forgård"
Stig Holmås leste opp fra "Dødens forgård"
Bilde: Ashkan Rouzrokh

I konferansens første del fikk vi et historisk blikk på folkehelsen i Bergen. Professor Kari Tove fortalte engasjert om hvordan hensynet til helse og sykdom har vært med å utforme byen vår opp gjennom tidene med tittelen «Torgkontroll, tranutdeling, kommunalt slakteri og andre folkehelsetiltak i Bergen gjennom 950 år». Dette ble etterfulgt med en flammende opplesning av Stig Holmås om oppveksten på Løvstakksiden på 50-tallet fra teksten «Dødens forgård».

Dagens folkehelsearbeid i og utenfor kommunen

Nåtidens folkehelseutfordringer og folkehelsearbeid ble presentert av folkehelserådgiver Annette Servan og kommuneoverlege Finn Markussen. Sistnevnte presenterte den nye Folkehelseoversikten (lenke), der det blant annet kommer tydelig frem at det fortsatt er store forskjeller i levekår og helse i Bergen. Positivt er det likevel at rundt 75 % av Bergenserne sier at de trives i stor grad der de bor. Å tilrettelegge for gode bo- og bymiljø er en viktig oppgave for kommunen. Dette kom tydelig frem da Mette Svanes fortalte om sammenhengen mellom byplanlegging og folkehelse i Bergen kommune. Folkehelsearbeidet i 2019 skjer imidlertid ikke kun i kommunen. David Martinez fra Møhlenpris idrettslag og Kathrine Marthinsen fra Folkelig illustrerte dette på en god måte da de engasjert fortalte om hvert sitt arbeid for å fremme inkludering, mestring og folkehelse i Bergen.

Klimaendringer og et aldrende samfunn som fremtidens folkehelseutfordringer

Konferansen fokuserte på klimaendringer og et aldrende samfunn som eksempler på fremtidens folkehelseutfordringer. Lars Thore Fadnes og Gunnar Kvåle fra Institutt for global samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen var tydelige på omfanget og alvoret av helsekonsekvensene som kan komme av klimaendringene dersom utviklingen fortsetter som i dag. Solveig Paule, som er sekretariatsleder for Miljøløftet viste hvordan vi konkret arbeider i Bergen for å redusere klimautslipp på en måte som også kan være positiv for folkehelsen på kort sikt.

Anne Berit Rafoss fra KS innledet siste del om et aldrende samfunn med å fortelle hvordan man nå arbeider nasjonalt for å utvikle med aldersvennlige lokalsamfunn i Norge. Hun viste både norske og internasjonale eksempler på konkrete tiltak som kan gjøres for å legge til rette for at vi blir stadig flere eldre. Anette Christensen fra Røde Kors fortsatte med å fortelle om Digital Senior som er et kurs utviklet av Røde kors for å hjelpe eldre som står helt på utsiden av den digitale hverdagen. Prosjektet ble kåret til vinner av European Digital Skills Awards 2018. Til slutt illustrerte seniorarkitekt Tine Therese Larsen fra byarkitekten hvordan arkitektur kan brukes som verktøy for å oppnå et mer inkluderende og aldersvennlig samfunn. Hun la vekt på arkitektenes rolle i folkehelsearbeidet og de mulighetene som ligger i god arkitektur.

Vi takker for en inspirerende og lærerik dag!

Her finner du flere av presentasjonene fra konferansen: