Finn Markussen på scenen på Folkehelsekonferansen.
Finn Markussen ble tildelt årets folkehelsepris under folkehelsekonferansen i Bergen 2022
Bilde: Arild Iversen

Finn Markussen fikk folkehelsepris

Årets folkehelsepris ble tildelt Finn Markussen for hans mangeårige og ekstraordinære innsats for folkehelsen i Bergen.

Folkehelsenettverket i Bergen kommune arrangerte denne uken sin årlige folkehelsekonferanse. Under konferansen delte fylkeslagene i Nasjonalforeningen for folkehelsen ut årets folkehelsepris. I år valgte de å hedre Finn Markussen, assisterende kommuneoverlege, for innsatsen han har lagt ned for folkehelsen. Den strekker seg langt utover det vi kan forvente. 

 – Det er overraskende, inspirerende og kjekt å få en slik pris, men det er viktig å understreke at vi er mange som er sammen om å gjøre en stor innsats, sier Finn Markussen.  

72-årig filmstjerne

I begrunnelsen ble det trukket frem at Markussen som nylig har fylt 72 år fremdeles er i full aktivitet for folkehelsen og er tilknyttet Frisklivsentralen i Bergen. 

Under pandemien var han helt sentral i de morsomme videosnuttene Finn formen med Finn. Kommunen laget syv korte filmer som skulle få innbyggerne opp av stolen, i en periode der mange var altfor lite i bevegelse. Markussen sto frem som skuespiller, inspirator og fagperson i filmene. Våren 2020 startet kommunen opp ukentlige gratis treningstimer i Nygårdsparken, også dette var med Markussen som frontfigur. I dag er det syv ulike steder i kommunen som har et lavterskeltilbud om gratis trim utendørs.  

I begrunnelsen ble det også trukket frem at Frisklivssentralen har lansert en treningsvideo i høst som er spesielt beregnet på seniorer. Den er tilgengelig for alle, og omsorgsboliger, aktivitetssentre og andre steder der eldre møtes vil bruke videoen aktivt. I likhet med tidligere, er Finn Markussen en av fagpersonene og stjernene i treningsfilmen. 

Sterk formidlingsevne

Markussen holder også foredrag om folkehelse en rekke steder og han deltar på sorgseminar for etterlatte. I begrunnelsen for at Markussen ble tildelt prisen, ble formidlingsvilje og -evne trukket frem. 

– Og ikke minst hans evne til oppmuntring. Han klarer å overbevise oss om at vi også skal kunne få bedre helse, at det ikke kreves så enorm innsats, og at vi kan ha det kjekt mens vi holder på, uttalte Sigrid Alvestad fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, da hun delte ut prisen til Markussen på folkehelsekonferansen.  

Finn Markussen fikk folkehelsepris
Finn Markussen ble tildelt folkehelsepris
Bilde: Silje Myklebust

Bergenserne har god livskvalitet

I år deltok cirka 100 personer på folkehelsekonferansen på Scandic Bergen city. Der fikk de fremmøtte høre om regjeringens arbeid med ny nasjonal strategi for livskvalitet som blir et viktig dokument for folkehelsearbeidet fremover sammen med ny folkehelsemelding og nasjonal strategi for utjevning av sosiale forskjeller i helse.  

På konferansen ble det også lagt frem resultater fra spennende forskning ved NTNU om samfunnsdeltakelse, kultur og folkehelse. Norce samfunn snakket om sosial ulikhet i frivillig engasjement. Videre fortalte Nasjonalforeningen for folkehelsen om hvordan de arbeider for å bidra til god folkehelse og livskvalitet. I tillegg delte Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering nye funn fra Barnefamiliepanelet. Alrek helseklynge, Polyfon og idrettsklyngen vest holdt et innlegg om hvordan vi sammen kan løse folkehelseutfordringer på tvers av sektorer i samfunnet.