Gå tilbake til:
Du er her:
Et bærekraftig miljø
Et bærekraftig miljø
Bilde: Bergen kommune

Hvordan står det til med folkehelsen i Bergen kommune? Dine svar er viktige!

Onsdag 20. april går startskuddet for Folkehelseundersøkelsen i Vestland 2022. Undersøkelsen vil gi Bergen kommune ny og unik lokalkunnskap om hvordan innbyggerne våre har det.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Vestland fylkeskommune, i dialog med kommunene. 

Folkehelsen i fylket og kommunene

Spørsmålene handler om helse, trivsel, livskvalitet og andre forhold som har betydning for folkehelsen. Deltakerne blir trukket tilfeldig fra folkeregisteret, og vil få invitasjon via SMS og e-post. I Bergen vil 25 % av den voksne befolkningen bli invitert til å delta. Undersøkelsen vil gi kommunen verdifull informasjon om hvordan det står til med innbyggernes helse, trivsel og livskvalitet. 

Spørsmålene i undersøkelsen er relevante både for folkehelsearbeidet i Bergen og til drift og planlegging innenfor en rekke av kommunen sine ansvarsområder som samfunnsutvikling, oppvekst, helse, velferd, kultur og mobilitet. Resultatene fra Folkehelseundersøkelsen i Vestland vil gi ny, lokal kunnskap som er viktig i arbeidet med å bedre folkehelsen og redusere sosiale forskjeller i helse. 

Gir viktig kunnskap

Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa oppfordrer alle som blir invitert, til å svare på undersøkelsen. 

– For byrådet er det et uttalt mål at Bergen skal være en god by å bo i for alle. Da trenger vi kunnskap om hvordan innbyggerne har det i hverdagen sin, slik at vi kan fortsette å legge til rette for en helsefremmende samfunnsutvikling som styrker livskvalitet, trivsel og helse i befolkningen og reduserer de sosiale forskjellene, sier Husa.

Premie til 12 heldige deltakere

Vestland fylkeskommune trekker ut tolv heldige deltakere blant deltakerne i hele Vestland, som vinner universalt gavekort – to på kr 2500 og ti på kr 1000.  Gavekortene er gyldig i fem år. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

For mer informasjon og lenke til folkehelseundersøkelsen se https://vestlandfylke.no/fhus

Kontaktinformasjon: folkehelse@vlfk.no tlf.: 51207150