Gå tilbake til:
Du er her:

Innspillsmøte ny Folkehelsemelding

Våren 2023 skal regjeringen legge frem stortingsmelding om folkehelse. Helse- og omsorgsministeren ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterer derfor til innspillsmøte i Bergen 11. mars.

Som oppstart på innspillsprosessen inviterer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til et nasjonalt innspillsmøte i samarbeid med Bergen kommune, fredag 11. mars kl. 10.00-12.30 på Clarion Hotel Admiral

Beate Husa, Byråd for eldre, helse og frivillighet ønsker velkommen. Hun vil også overrekke et muntlig innspill til Folkehelsemeldingen på vegne av Bergen kommune.

Meld deg på! (Frist: 4. mars kl. 12)

Program for dagen:

Dørene åpner klokken 09.30 med kaffe – møtet starter presis klokken 10.00.

 • Regjeringens ambisjoner på folkehelseområdet.
  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol,
 • Hva er de store folkehelseutfordringene framover?
  Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
 • Hva er de viktigste folkehelsetiltakene framover?
  Helsedirektør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
 • Korte innlegg (3 min.) om hva folkehelsepolitikken bør vektlegge framover
 • Oppsummering og refleksjoner på innleggene.
  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Avslutning med lunsj.

Praktisk informasjon:

Det legges til rette for fysisk deltakelse, men møtet vil også på bli strømmet på regjeringen.no.

Påmelding for fysisk deltakelse innen 4. mars klokken 12.00.

Etter denne fristen vil det kun være mulig med digital deltakelse.

Vi inviterer til å holde korte innlegg under møtet om hva folkehelsepolitikken bør vektlegge framover. Innlegg på innspillsmøtet forutsetter fysisk fremmøte, men alle vil kunne gi innspill via innspillssiden som etableres primo mars.

Ønsket om å holde innlegg registreres på påmeldingssiden (fortrinnsvis én fra hver virksomhet) innen 25. februar 2022. Dersom det er mange som ønsker å holde innlegg, vil det bli satt opp et program som sikrer en innholdsmessig bredde.

Ved digital deltakelse, kan korte spørsmål til oppklaring sendes på e-post under møtet. Spørsmålene vil bli referert av moderator. Av tidshensyn kan vi ikke garantere at spørsmålene vil bli lest opp.

Bekreftelse på deltagelse vil gis etter at påmeldingsfristen er ute. Vi tar forbehold om at innspillsmøtet kan bli fulltegnet.

Alle kan følge strømmingen av møtet på regjeringen.no, uten påmelding.