Gå tilbake til:
Du er her:

Flyktninger trenger språkpraksis

Kan din arbeidsplass bidra til at en flyktning får trening i å snakke norsk?

Nygård skole

Telefon: 55 56 80 60

Epost: sprak.praksis@bergen.kommune.no

Kommunen søker arbeidsgivere i Bergen som kan ta i mot flyktninger i språkpraksis på sin arbeidsplass.

Får oppfølging

Målet med språkpraksis er at kandidaten skal få trening i å snakke norsk mens de jobber på arbeidsplassen. Språkpraksisen innebære to til tre dager i uken på arbeidsplassen kombinert med norskopplæring de resterende ukedagene. Hver kandidat vil få oppfølging av en fast person, som også vil være tilgjengelig for arbeidsgiver. Det medfører ingen lønnskostnader for arbeidsgiver..

Forventninger til arbeidsgiver

- Legge til rette for arbeidsoppgaver som inkluderer trening i å snakke norsk.

- Skrive en arbeidsbekreftelse etter fullført språkpraksis.

Dette er en god mulighet til å bidra til integrering av flyktninger.