Gå tilbake til:
Du er her:

Frisklivssentralens kursplan og oppfølging 2017

Kursoversikt og beskrivelse av oppfølgingen vi tilbyr på Frisklivssentralen.

(15.05.2017)

Praktisk informasjon

Hvem kan få oppfølging, og hvordan melde seg på

(14.06.2017)

Livsstilskurs for voksne 18 - 60 år

Neste kurs starter 21. august 2017. Gode levevaner er viktig for å forebygge sykdom og for å mestre hverdagen. Livsstilskurset vil gi deg kunnskap, støtte og verktøy for endring. Kanskje kan det bli starten på nye, gode vaner!

(15.03.2017)

Mestringskurs for ungdom, DU

Neste kurs starter 24. oktober 2017. Hvis du i perioder føler deg trist og sliten, har trukket deg tilbake fra de tingene du vanligvis liker å gjøre og presterer dårligere på skole eller i jobb, da kan dette kurset hjelpe deg!

(15.12.2016)

Søvnkurs

Neste kurs starter 26. september 2017. Frisklivssentralen arrangerer søvnkurset «Sov godt». Kurset kan være nyttig for deg som har problemer med søvn.

(08.12.2016)

Røyke- og snusesluttkurs

Neste kurs starter 6. september. Ungdom mellom 17 og 25 år som ønsker å slutte med røyk eller snus kan få individuell oppfølging.

(08.12.2016)

Kurs i mestring av belastning (KIB)

Neste kurs starter 31. august 2017.(fulltegnet) Et kurs for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til privatliv, arbeid og sykdom.

(12.12.2016)

Fjellturer i regi av Frisklivssentralen høsten 2017

Frisklivssentralen arrangerer fjelltur en ca. ang i måneden for nye og gamle deltagere.

(29.09.2015)

Oppfølgingstilbud barnefamilier

Frisklivssentralen gir tilbud til familier med barn som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer.

(08.12.2016)

Livsstilskurs for godt voksne

Gode levevaner gir glede i hverdagen, selvstendighet og mindre aldersrelaterte plager! Frisklivssentralen inviterer personer over 60 år til livsstilskurs. Interessert?

Les mer (31.03.2016)

Kontaktinformasjon

Adresse:Strandgaten 7, 5 etasje Kontortid: 0800 - 1500 Tlf: 53 03 53 80/85 E-post: frisklivssentralen@bergen.kommune.no Kurstilbud på dag- og kveldstid

Frisklivssentralen på facebook

Side oppdateres med kurs og andre oppfølgingstilbud. Her finner du nyttig informasjon og lenker hvis du ønsker å endre levevaner for å legge til rette for bedre/god helse.

(23.04.2015)

Livsstil og helse for lærlingene i Bergen kommune

Frisklivssentralen utfordret og engasjerte 100 lærlinger i temaer innenfor livsstil og helse. Målet var å gi informasjon og stimulere til refleksjon over egne valg i hverdagen.

(23.09.2015)