Gå tilbake til:
Du er her:

Målgrupper, oppfølging og påmelding ved Frisklivssentralen

Tilbud til personer som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

(14.06.2017)

Frisklivssentralens kursplan våren 2018

Kursoversikt og beskrivelse av oppfølgingen vi tilbyr på Frisklivssentralen.

(15.05.2017)

Livsstilskurs for voksne 18 - 60 år

Gode levevaner er viktig for å forebygge sykdom og for å mestre hverdagen. Livsstilskurset kan gi deg kunnskap, verktøy og støtte til endring- Kanskje kan det bli starten på nye og mer helsefremmende vaner!

(15.03.2017)

Kurs i mestring av belastning (KIB)

Et kurs for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til privatliv, arbeid og sykdom.

(12.12.2016)

Søvnkurs

Frisklivssentralen arrangerer søvnkurset «Sov godt». Kurset kan være nyttig for deg som har problemer med søvn.

(08.12.2016)

Mestringskurs for ungdom, DU

Et kognitivt basert kurs for å redusere symptomer på depresjon og angst, forebygge utvikling og hindre tilbakefall.

(15.12.2016)

Røyke- og snusesluttkurs

Ungdom mellom 17 og 25 år som ønsker å slutte med røyk eller snus kan få individuell oppfølging.

(08.12.2016)

Oppfølgingstilbud barnefamilier

Frisklivssentralen gir tilbud til familier med barn som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer.

(08.12.2016)

Livsstilskurs for godt voksne

Gode levevaner gir glede i hverdagen, selvstendighet og mindre aldersrelaterte plager! Frisklivssentralen inviterer personer over 60 år til livsstilskurs. Interessert?

Les mer (31.03.2016)

Fjellturer i regi av Frisklivssentralen høsten 2017

Frisklivssentralen arrangerer fjelltur en ca. ang i måneden for nye og gamle deltagere.

(29.09.2015)

Kontaktinformasjon

Adresse:Strandgaten 7, 5 etasje Kontortid: 0800 - 1500 Tlf: 53 03 53 80/85 E-post: frisklivssentralen@bergen.kommune.no Kurstilbud på dag- og kveldstid

Frisklivssentralen på facebook

Side oppdateres med kurs og andre oppfølgingstilbud. Her finner du nyttig informasjon og lenker hvis du ønsker å endre levevaner for å legge til rette for bedre/god helse.

(23.04.2015)

Livsstil og helse for lærlingene i Bergen kommune

Frisklivssentralen utfordret og engasjerte 100 lærlinger i temaer innenfor livsstil og helse. Målet var å gi informasjon og stimulere til refleksjon over egne valg i hverdagen.

(23.09.2015)