Gå tilbake til:
Du er her:

Oppfølging og påmelding ved Frisklivs- og mestringssenter

Tilbud til personer som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

(14.06.2017)

Kursoversikt og kursplan våren 2018

Kursoversikt og beskrivelse av oppfølgingen vi tilbyr på Frisklivs- og mestringssenteret.

(15.05.2017)

Søvnkurs

Søvnkurset «Sov godt» er et kurs som kan være nyttig for deg som har problemer med søvn.

(08.12.2016)

Våre turer i flotte turområder 2018

Frisklivs- og mestringssenteret arrangerer ulike turer ca. en gang i måneden for nye og gamle deltagere.

(29.09.2015)

Familiekurs og oppfølging til barnefamilier

Frisklivs- og mestringssenteret gir tilbud til familier med barn som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer.

(08.12.2016)

Mestringskurset Tankevirus

«Tankevirus» er et mestringskurs for voksne som sliter med negative tanker.

(23.02.2018)

Livsstilskurs for voksne 18 - 60 år

Gode levevaner er viktig for å forebygge sykdom og for å mestre hverdagen. Livsstilskurset kan gi deg kunnskap, verktøy og støtte til endring- Kanskje kan det bli starten på nye og mer helsefremmende vaner!

(15.03.2017)

Røyke- og snusesluttkurs

Kursene kan være nyttige for både røykere og snusere og går over seks samlinger.

(08.12.2016)

Slik er folkehelsen i Bergen

Færre ungdomsskoleelever har drukket alkohol, men flere har røykt cannabis. Det viser folkehelseprofilen for Bergen kommune. Sjekk folkehelsen i din bydel.

(22.02.2018)

Kurs i mestring av belastning (KIB)

Et kurs for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til privatliv, arbeid og sykdom.

(12.12.2016)

Mestringskurs for ungdom, DU

Et kognitivt basert kurs for å redusere symptomer på depresjon og angst, forebygge utvikling og hindre tilbakefall.

(15.12.2016)

Livsstilskurs for godt voksne

Gode levevaner gir glede i hverdagen, selvstendighet og mindre aldersrelaterte plager! Vi inviterer personer over 60 år til livsstilskurs. Interessert?

Les mer (31.03.2016)

Kontaktinformasjon

Strandgaten 7, 5. etasje. Tlf: 53 03 53 80/85 (Kontortid 8-15)

Frisklivssentralen på facebook

Side oppdateres med kurs og andre oppfølgingstilbud. Her finner du nyttig informasjon og lenker hvis du ønsker å endre levevaner for å legge til rette for bedre/god helse.

(23.04.2015)

Livsstil og helse for lærlingene i Bergen kommune

Frisklivssentralen utfordret og engasjerte 100 lærlinger i temaer innenfor livsstil og helse. Målet var å gi informasjon og stimulere til refleksjon over egne valg i hverdagen.

(23.09.2015)