Gå tilbake til:
Du er her:

Frivillighet i Bergen

I gang med nytt frivillighetsutvalg

Bergen kommunes nye frivillighetsutvalg skal sikre tett dialog med det frivillige organisasjonslivet.

(22.02.2018)

Frivillighet i Bergen kommune

Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike områder.

(30.03.2015)

Frivilligsentraler

Bergen kommune driver tre frivilligsentraler, som er organisert under de lokale kulturkontorene. Det gjør at en del av den frivillige innsatsen kan rettes mot kulturaktiviteter og -arrangementer.

(01.09.2017)