Gå tilbake til:
Du er her:

I gang med nytt frivillighetsutvalg

Bergen kommunes nye frivillighetsutvalg skal sikre tett dialog med det frivillige organisasjonslivet.

Onsdag 21. februar var det oppstartmøte hos Innbyggerservice i Kaigaten og offisiell åpning ved kulturbyråd Julie Andersland.

- Med dette utvalget ønsker vi å sikre en jevn dialog med det frivillige organisasjonslivet for gjensidig oppdatering og drøfting av ulike problemstillinger, sier kulturbyråden.

Det vil være et selvstendig utvalg med egen ledelse og med sekretariat fra Bergen kommune. Utvalget skal møtes to ganger i året.

I tråd med plan for frivillighet

I 2015 vedtok bystyret en plan for frivillighet som skal styrke frivillighetens posisjon i kommunen. Planens overordnede mål er at Bergen skal være en foregangsby for frivilligheten innen ulike samfunnsområder. En viktig strategi for å få til dette, er å skape møtepunkter mellom frivilligheten og kommunen.

Gjennom utvalget vil kommunen tilegne seg kunnskap om både endringer og utfordringer, og dermed kunne innrette kommunens virkemidler på en måte som tjener frivilligheten på best mulig vis.

Bergen kommune ønsker å styrke frivillighetens kår, og det kan vi ikke gjøre uten dialog med det frivillige organisasjonslivet, påpeker Andersland.

Frivillighetsutvalget består av representanter fra følgende organisasjoner:

 • Norges speiderforbund v/Hordaland krins
 • Bergen og Hordaland turlag
 • Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH)
 • Bergen Røde Kors
 • UNGVEST – Barne og Ungdomsorganisasjonene på Vestlandet
 • Kirkens bymisjon Bergen
 • Frivillighetskoordinatorene i Bergen kommune
 • Frivilligsentraler i Bergen
 • Bergen elveforum
 • Forum for natur og friluftsliv
 • Bergen KFUK-KFUM Ynglingen
 • Redningsselskapet
 • Stiftelsen Sesam
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen
 • Forandringshuset

Har du spørsmål om utvalget? Kontakt rådgiver i Fagavdeling for kunst og kulturutvikling, Ann-Kristin Nordal-Seljestokken på e-post Ann-Kristin.Seljestokken@bergen.kommune.no.