Gå tilbake til:
Du er her:

Gratis lokaler

Gjennom "Aktiv kommune" kan organisasjoner, lag og enkeltpersoner reservere plass i kommunale lokaler.

Bergen kommune har i dag utstrakt gratis utleie av kulturlokaler til frivillige organisasjoner gjennom de lokale kulturkontorene.

Gjennom Aktiv kommune får man også oversikt over og informasjon om bygg og anlegg som leies ut av Idrett og Bymiljøetaten.

Også skolelokaler og skoleanlegg kan benyttes på ettermiddagstid og i helgene gjennom en egen ordning med tilsynsvakter. Antall timer med tilsyn varierer noe mellom skolene etter aktivitetsnivå og tilgjengelige, egnete idrettsarealer/funksjoner i skoleanlegget.

Bergen kommune vil arbeide for økt bruk av kommunale lokaler for frivilligheten der det er hensiktsmessig og lokalene er tilpasset formålet.