Gå tilbake til:
Du er her:

Frivilligpris til natteravn i Rådal

Kristin Stige Brakstad får Bergen kommunes frivilligpris 2017 for sitt arbeid i Natteravnene Rådal.

  • I Plan for frivillighet er en av målsetningene at kommunen skal legge til rette for økt synliggjøring og anerkjennelse av frivillig arbeid. Bergen kommunes frivilligpris er på 50.000 kroner og ble delt ut for første gang i 2016.
  • Prisen deles ut til en person eller gruppe som har gjort en særskilt frivillig innsats over flere år, og hvor arbeidet kommer mange mennesker til gode - uavhengig av om dette er innen idrett, kultur, helse eller andre områder.

Natteravnene Rådal er et samarbeid mellom ni barne- og ungdomsskoler i Fana og Ytrebygda, og er en av Norges største natteravnordninger. Kristin Stige Brakstad har vært sentral i oppstart og drift av organisasjonen siden 2013. Stort sett hver helg hele året er det natteravning i skoledistriktene, bestående av foreldre og andre frivillige, noe som fører til en tryggere bydel for alle.

- Lidenskap for feltet

Kulturbyråd Julie Andersland delte ut frivilligprisen på 50.000 kroner under Frivilligdagen på Grand Hotel Terminus tirsdag kveld.

- Kombinasjonen av et grundig organisasjonsarbeid, daglig drift og ledelse gjennom flere år, synliggjøring av organisasjonens forventninger til både styre og frivillige, vilje til å spre kunnskap internt og eksternt, samt hennes lidenskap for feltet, gjør at Kristin Stige Brakstad tildeles Bergen kommunes frivilligpris for 2017, sier Andersland.

- Det er utrolig stas å bli satt pris på. Jeg vil benytte anledningen til å takke styremedlemmene i Natteravnene Rådal og alle de flotte frivillige. Uten dem med på laget, ville dette aldri vært mulig å få til, sier hovedpersonen selv.

Natteravning til Loddefjord

Brakstad har siden starten i 2013 opparbeidet en driftsordning som gjør at Natteravnene Rådal kan bli ført videre av andre når hun ikke lenger er aktiv. Juryen trekker frem at tydelig kunnskapsoverføring er svært viktig innen frivillig organisasjonsliv.

Organisasjonen, med Brakstad i spissen, samarbeider nå med SLT-koordinator i Bergen kommune, rektorene på ungdomsskolene i Loddefjord og MOLA-stiftelsen om å starte opp natteravning i Loddefjord, etter samme modell som Rådal. Brakstad vil gi informasjon og opplæring til skolene.