Gå tilbake til:
Du er her:
Byråd Julie Anderland delte ut frivilligprisen til Olav Mjelva og Helge Farestveit.
PRISVINNERE: Byråd Julie Anderland delte ut frivilligprisen til Olav Mjelva og Helge Farestveit.
Bilde: Ann-Kristin Nordal-Seljestokken

Delte ut kommunens frivilligpris

Bergen kommunes frivilligpris deles i år mellom Olav Mjelva i Redningsselskapet og ildsjelen Helge Farestveit på Laksevåg.

• I Plan for frivillighet er en av målsetningene at kommunen skal legge til rette for økt synliggjøring og anerkjennelse av frivillig arbeid. Bergen kommunes frivilligpris er på 50.000 kroner og ble delt ut for første gang i 2016.

• Prisen deles ut til en person eller gruppe som har gjort en særskilt frivillig innsats over flere år, og hvor arbeidet kommer mange mennesker til gode - uavhengig av om dette er innen idrett, kultur, helse eller andre områder.

Prisen ble delt ut under Bergen kommunes arrangement på Frivillighetens dag 5. desember. Prisen er på 50.000 kroner, som i år deles på to mottakere.

Langvarig engasjement for Redningsselskapet

Olav Mjelva startet som frivillig i Redningsselskapet Region Vest i 2014, og var med å starte RS Frivillig Bergen, som er et frivillig lag med tilholdssted i Tollboden på Nordnes. RS Frivillig Bergen hjelper Redningsselskapet blant annet med RS Ung, de står på stand, gjennomfører Elias-arrangement, vedlikeholder båter og utstyr og hjelper sjøredningskorpset og fastskøyte. RS Frivillig på land består av åtte frivillige som Mjelva leder.

- Han stiller selv opp på utallige arrangementer, gjerne alene, og lærer barn viktigheten av sjøvett og bruk av redningsvest. Han brenner spesielt for utviklingshemmede, i tillegg til barnevernsbarn og innvandrere, sa byråd Julie Andersland da hun delte ut prisen.

Olav Mjelva har siden starten brukt rundt 4000 timer av fritiden sin på Redningsselskapet.

Med hjerte for Laksevåg

Helge Farestveit var i 1992 med å starte Damsgårdsdagene, som etter 26 år er vokst til å bli en stor tredagesfestival som han fremdeles koordinerer. Han er engasjert i Gamle Laksevåg Velforening, der han blant annet tar tak i utbyggings- og reguleringsplaner for Indre Laksevåg, i tillegg til den årlige juletrefesten i Laksevågparken.

Tidligere har han vært leder i FAU Damsgård skole og jobbet spesielt mot at barn og unge skal ha gode utemiljø. Han er fremdeles engasjert her under den årlige innsamlingsaksjonen. For Laksevåg frivilligsentral er Farestveits kontakter og lokalkunnskap en viktig faktor i oppstarten av nye aktiviteter. Han har også vært en pådriver for å få områdesatsing til Indre Laksevåg.

- Helge Farestveit er en ekte ildsjel som med all tydelighet viser hvor mye frivillig innsats og engasjement kan bety for et nærmiljø, sa Andersland.