Gå tilbake til:
Du er her:

Frivillig i eldreomsorgen

En helhetlig eldreomsorg og en verdig alderdom innebærer mer enn å dekke basale behov som ernæring, pleie og stell. Kultur, aktiviteter og trivsel er essensielt for at eldre skal ha god livskvalitet hver dag hele livet.

Hjemmetjenester:

Marianne Tollevsen Hestholm | 408 16 121
mariannetollevsen.hestholm@bergen.kommune.no

Nina Vigdal Gulestøl | 95297339
nina.gulestol@bergen.kommune.no

Sykehjem:

Margrethe M-I Lundegård | 408 16 119
margrethe.lundegard@bergen.kommune.no

Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i en slik helhetlig tankegang.

Ved å legge til rette for mer frivillig arbeid i eldreomsorgen, ønsker Bergen kommune å bidra til at det skal bli enklere både for frivillige organisasjoner og privatpersoner å engasjere seg i aktiviteter.

Som frivillig i eldreomsorgen kan du velge om du vil bidra på sykehjem, for hjemmeboende eldre eller på seniorsenter/dagsenter/omsorgsbolig. Frivillige gjør en innsats for samfunnet og enkeltmennesker i sårbare situasjoner.

VIDEO: Se hva frivillighet i eldreomsorgen kan være og hva det gir de eldre: