Gå tilbake til:
Du er her:

Velkommen til aktivitetsvennkurs!

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker sammen med en person som har demens. Kurset er lagt opp med filmer, foredrag, og å drøfte ulike problemstillinger.

Dato: 18. januar og 25. januar (begge kvelder er obligatoriske)

Tid: kl. 17.00 - 20.00

Sted: Arbeidsstuen på Engensenteret, Teatergaten 43

Påmelding: eva.steigen@bergen.kommune.no

Aktivitetsvennkurset går over to kvelder. Den første kurskvelden er demens, kommunikasjon og samhandling tema. Kursholder er koordinator for hukommelsesteamene, Hilde Lines Iden.

Den andre kurskvelden er temaene aktivitetsvenn, frivillighet og rollen som frivillig. Kursholder er frivillighetskoordinator i etat for hjemmebaserte tjenester, Eva Synnøve Steigen.