Gå tilbake til:
Du er her:

Samarbeid om kompetanseheving for frivillige i helse og omsorgssektoren

Mandag 23. april arrangerte Kreftforeningen, Bergen kommune, Haraldsplass, Haukeland universitetssykehus og Berge Røde Kors sykehjem et seminar for frivillige innenfor helse og omsorgssektoren.

Frivilligheten er i stadig vekst, og gjennom denne nettverksgruppen har vi som mål å kunne gi alle frivillige en arena for kompetanseheving, fellesskap og trygghet til å møte den målgruppen man treffer gjennom sin rolle som frivillig.

Kveldens seminar ble ærbødig åpnet med flotte toner fra Navy Vocalis, Haakonsvern`s eget Shantykor. Deretter tok Ordfører Marte Mjøs Persen ordet og hadde en flott og motiverende tale for de oppmøtte med fokus på følgende budskap: «Uten frivillige stopper Bergen opp».

Psykologspesialist Linn Heidi Lunde og Silje Pettersen Bremerthun snakket om hvordan man som frivillig kan legge opp til de gode samtalene i møte med sårbare, ensomme eller syke mennesker.

Ruth Marie Donovan, Høgskolelektor og prosjektleder for RØST brukerkonferanse hadde et energisk innlegg om viktigheten av å se mennesket for hvem man er og ikke en diagnose. Et varmt samfunn med fokus på viktigheten av at noen bryr seg, sto sentralt. Frivilligheten i seg selv er helsefremmende på den måten at man som frivillig har en tilhørighet til noe større enn seg selv, et formål i hverdagen og noe å se frem til, samtidig som man er til stede for noen andre. Med andre ord vinn for vinn for alle parter.

Spesialrådgiver i prestetjenesten Ronny Heimli fra etat for sykehjem avsluttet seminaret med nydelig sang til ettertanke, og et forrykende innlegg om et spesielt viktig tema innenfor helse og omsorgsfeltet; «Hva når den man besøker ønsker åndelig og eksistensiell hjelp»?

Neste fellesarrangement vil være i forbindelse med den internasjonale frivillighetsdagen 5 desember, og vi ser frem til videre samarbeid.