Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde, ung kvinne sammen med eldre kvinne
AKTIVITETSVENN: Kunne du tenke deg å bli aktivitetsvenn for en person med demens? Bergen kommune søker frivillige. Utover høsten holder Bergen kommune flere kurs der du får opplæring. Illustrasjonsbilde: Frivillig.no

Bli aktivitetsvenn for en med demens

Det er flere som ønsker seg en aktivitetsvenn i Bergen, og mulighetene for å bidra er store og varierte.

Mange ønsker en å gå tur sammen med, en å lese med, gjøre hagearbeid eller drikke kaffe med. Du kan være den ekstra støtten de behøver for å kunne fortsette med kjente og kjære aktiviteter!

De som får aktivitetsvenn er personer med demens i tidlig fase. De bor hjemme og vil ha både glede og utbytte av å få en ny venn.

Kurs for å bli aktivitetsvenn
I samarbeid med Nasjonalforeningen Bergen demensforening arrangerer vi nye kurs for frivillige som ønsker å bli aktivitetsvenn for en hjemmeboende med demens.

Aktivitetsvennkurset har ulike temaer. Den første delen av kurset tar opp rollen som aktivitetsvenn, frivillighet og grensesetting. Den andre delen tar opp demens, kommunikasjon og samhandling med personer med demens.

Kursholdere er frivillighetskoordinator i Etat for hjemmebaserte tjenester, Eva Synnøve Hagewick Steigen og koordinator for hukommelsesteamene, Hilde Lines Iden.

Kurset inneholder filmer, foredrag, og diskusjonsoppgaver om ulike problemstillinger man kan møte som aktivitetsvenn.

Terje trives som aktivitetsvenn

Terje Haaland er pensjonist og har vært aktivitetsvenn i et år. I videoen under forteller han om sine erfaringer som aktivitetsvenn.

Kursdato

Det holdes nye kurs i januar 2020. informasjon om dato, tid og sted kommer.

 

Påmelding til stine.lampe@bergen.kommune.no

Tlf 408 16 121