Gå tilbake til:
Du er her:

Gleder ved å være frivillig

Nina Holmelid og Mona Tofting har stor glede av å være frivillige for personer med demens og deres pårørende. Vi søker flere frivillige.

Kan du sette av to til fire timer i måneden til å være sammen med en person med demens? Da kan du bli aktivitetsvenn.

Å være aktivitetsvenn skal være enkelt. Du er deg selv, og gjør en aktivitet både du og den du er koblet med har glede av. I Bergen kan du være aktivitetsvenn på Teatergaten kafé på Engensenteret eller med utgangspunkt i hjemmet hos den du kobles med.

Har stor glede av å være frivillig

Nina Holmelid og Mona Tofting er aktivitetsvenner på Teatergaten kafé. De har stor glede av å være frivillige for personer med demens og deres pårørende på dette møtestedet hver torsdag.

- Jeg har mye mer igjen enn jeg gir, sier Nina når den siste gjesten har dratt. Denne kvelden var det åtte gjester på kafeen, fire av dem nye, og alle kom sammen med pårørende. De frivillige bidrar til at gjestene får en god og hyggelig opplevelse sammen med hverandre.

- Vi snakker om løst og fast, og er sammen med dem på deres premisser. Hver og en er ulik, fortsetter Mona og Nina.

- Vi blir en ressurs for hverandre, og jeg tror det er viktig at de også får input fra noen utenfor nærmeste familie. Vi kan kanskje se ting med litt andre øyne, forteller Mona.

Verdien av frivillighet

Som frivillig for en med demens får du en annen relasjon enn både helsepersonell og nærmeste pårørende. Du får mulighet til å gjøre det som er kjekt og lystbetont, og får dobbelt igjen.

- Å være frivillig gir veldig mye tilbake – også erfaringer. Det er veldig viktig å kunne lytte, og gode møteplasser, slik som her på Teatergaten kafé, har stor verdi. Jeg har lært veldig mye, sier Mona.

Når du melder deg som aktivitetsvenn, gjennomgår du et kurs, får en oppfølgingssamtale med frivillighetskoordinator og blir satt i kontakt med pårørende til den du blir koblet sammen med. Koblingene blir gjort basert på felles interesser, og også geografisk nærhet. Vi vil at det skal være enkelt for deg å være aktivitetsvenn, og da er det enklere jo nærmere du bor den du blir koblet med.

Dobbel glede

Mottoet for aktivitetsvenn er "dobbel glede". Det handler om en gjensidighet ved at man møtes på felles premisser til en aktivitet man sammen har glede av. Det kan være å gå tur, gå på kafé, spille golf, gå på kunstutstilling, male eller lese. Alt er lov, og alt er mulig.

- Du er bare en venn: en person som bryr seg om at de skal få en god opplevelse sammen med deg. Vi trenger alle opplevelser som vi kan dele videre med våre nærmeste. Med en aktivitetsvenn får personen med demens noe som er deres, og noe som er meningsfylt, sier Nina.

Nina Holmelid og Mona Tofting
Nina (t.v) og Mona er frivillige for personer med demens.
 

 

Bli frivillig i demensomsorgen

Vi arrangerer nye kurs i januar 2020. Informasjon om dato, tid og sted kommer.

ta kontakt med aktivitetskoordinator Stine Lampe for nærmere informsajon og påmelding: Stine.Lampe@bergen.kommune.no

På aktivitetsvennkurset lærer du mer om:

  • rollen som frivillig
  • demenssykdommer
  • kommunikasjon med personer med demens