Gå tilbake til:
Du er her:

VR-teknologi på sykehjem

De kommunale sykehjemmene er i full gang med å innføre VR-teknologi som en av flere artige aktiviteter for sykehjemsbeboerne.

VR-briller seiler inn som et allsidig digitalt verktøy med bruksverdi for flere aldersgrupper, deriblant eldre på sykehjem. Etat for sykehjem har hentet inspirasjon fra blant annet Danmark, der VR er blitt brukt i over et år som del av eldreomsorgen i København og Odense.

Interesserer du deg for VR-teknologi?

Vi ønsker å legge til rette for bruk av VR- briller som en del av et mangfoldig aktivitetstilbud for sykehjemsbeboere. VR-briller gir brukeren mulighet til å oppleve en datasimulert tredimensjonal virkelighetsnær verden. Dette gir unike muligheter for at eldre som ikke kan reise eller dra så ofte ut fra sykehjemmet, likevel kan få oppleve sitt hjemsted, et reisemål eller flott natur gjennom Virtual reality – en virtuell 360 graders 3D virkelighet. Ved hjelp av frivillige, ansatte og pårørende ønsker vi å legge til rette for at VR-brillene blir flittig brukt.

Vi er opptatt av at VR-brillene skal være en positiv opplevelse for de eldre som vil prøve dem. Det er viktig at vi bruker tid på å forklare den eldre hva man ser når man titter inn i brillene, og den enkeltes livshistorie står sentralt, når vi søker etter filmer til vedkommende som skal bruke VR-brillen.

Erfaringer fra dem som er kommet i gang med bruken av VR-briller er positive. De eldre som har prøvd er imponert og fascinert over det de ser.

De første tre månedene vi tar i bruk VR-brillene evaluerer vi effekten brillene har på beboeren ved hjelp av et enkelt spørreskjema. Vi krysser av for om beboer har en demensdiagnose eller ikke, hvilken type film man har vist og hvordan reaksjonen var både før, under og etter bruk. Beboeren selv kan gi sin vurdering av VR-opplevelse ved å peke på et smilefjes.

Vi trenger frivillige

VR-teknologi er et spennende felt, og det er utrolig gøy at også de eldre kan ta i bruk det siste nye på dette feltet! Vi er i denne anledning ute etter frivillige som har lyst å være med å bruke VR-brillene på sykehjem. Vi ser etter deg som som synes dette høres ut som en spennende aktivitet og som kunne tenke deg å sette av en time eller to i uken på et av våre sykehjem.

Du velger selv hvilket sykehjem du ønsker å hjelpe til på, og du vil få opplæring i bruk av VR-brillene og målgruppen.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med frivillighetskoordinator på etat for sykehjem Margrethe Moss-Iversen Lundegård, tlf: 40816119 eller via margrethe.lundegard@bergen.kommune.no

VR-teknologi på sykehjem bilde
De kommunale sykehjemmene er i full gang med å innføre VR-teknologi som en av flere artige aktiviteter for sykehjemsbeboerne. BILDE: MARGRETHE MOSS-IVERSEN LUNDEGÅRD