Gå tilbake til:
Du er her:
Bisharo Mohammed Osman og helsebyråd Beate Husa
PRISVINNER: Bergen moské vant frivilligprisen 2020. Bisharo Mohammed Osman, frivillig fra moskeen, mottok prisen. Helsebyråd Beate Husa overrakte diplom på vegne av Bergen kommune og nettverket for omsorgsfrivillighet.
Bilde: Asle Bentzen

Feiret FNs internasjonale dag for frivillighet og delte ut frivillighetspris

Lørdag 5. desember markerte Bergen kommune i samarbeid med nettverket for omsorgsfrivillighet FN dagen for frivillighet.

Arrangementet ble sendt lørdag 5. desember på Bergen kommunes Youtube-kanal. Sendingen er ikke lenger tilgjengelig.

Frivillig på Haukeland Universitetssykehus
FNs internasjonale dag for frivillighet
Bilde: Mona Vindenes

Bergen kommune gir i år frivilligprisen til Bergen moské. Folkehelsenettverket som består av representanter fra alle byrådsavdelingene i kommunen er årets jury. De valgte å tildele frivillighetsprisen til Bergen moské blant annet for frivilliges innsats under koronapandemien.

Moskeen får også prisen for sitt arbeid med foreldreveiledning. I samarbeid med Bergen kommune og Bufdir har frivillige fra moskeen fått opplæring og blitt sertifisert som foreldreveileder. Disse har kurset over 200 foreldre med innvandrerbakgrunn.

- Siden stiftelsen på 90-tallet har Bergen moské utviklet seg til å bli en viktig inkluderingsarena og konstruktiv samarbeidspartner for offentlige instanser og andre organisasjoner i lokalsamfunnet. Denne prosessen har blitt helt og fullt drevet av frivillig arbeid, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet.

- Jeg er imponert over arbeidet, og det var en stor glede å få tildele prisen til Bergen moské, sier helsebyråden. 

Juryens begrunnelse: 

Bergen moské har utmerket seg på flere områder gjennom sitt mangeårige arbeid innenfor flere viktige samfunnsområder. ICDP – foreldreveiledning er et helsefremmende program med mål om å styrke foresatte i sin rolle som foreldre for barn og unge. I samarbeid med Bergen kommune og Bufdir har frivillige fra moskéen fått opplæring og blitt sertifisert som foreldreveileder. Disse har kurset over 200 foreldre med innvandrerbakgrunn.

Kulturforskjeller i oppdragelsesmodeller kan føre til at foreldre blir usikre på seg selv og til misforståelser og konflikter med barnehage og skole. Tilliten som moskéen har i muslimske innvandrermiljøer, gjør det lettere å bygge broer og skape forståelse, som igjen er med på å forebygge utenforskap og konfliktsituasjoner.

Bergen moské har siden 2016 arbeidet aktivt med å forebygge radikalisering og polarisering gjennom et eget prosjekt i samarbeid med Bergen kommune, Vest politidistrikt og RVTS Vest, som blant annet består av skolering av imamer og mentorutdanning av ungdommer. Bergen moské er en viktig aktør på dette området og arrangerer også seminarer og samlinger om forebygging av radikalisering.  

Det frivillige arbeidet som gjøres i Bergen moské, betyr mye for den enkelte frivillige, men også for Bergen som en inkluderende by for både liten og stor. Bergen moské har utmerket seg over lang tid på flere områder som en særlig viktig helsefremmende og forebyggende aktør innen arbeid med inkludering, integrering, brobygging og forebygging av radikalisering og polarisering. Ikke minst har Bergen moské under Koronapandemien bidratt med informasjonsutveksling om Covid-19 og retningslinjer for smittevern til mennesker med innvandrerbakgrunn.

For sin brede og helhetlige innsats innen viktige samfunnsområder er Bergen moské en verdig vinner av Bergen kommunes frivillighetspris 2020.