Gå tilbake til:
Du er her:

Frivillighet i Bergen kommune

Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike områder.

Engasjement i frivillig arbeid gir identitet og livskvalitet til mennesker i alle aldre. En overordnet målsetning er at Bergen kommune skal være en foregangsby for frivillighet.

Plan for frivillighet

En egen Plan for frivillighet er vedtatt av bystyret. Planen er et resultat av innspill fra frivilligheten selv og kommunen på tvers av fagfelt. En del utfordringer peker seg ut både når det gjelder samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner og mer generelle forhold. På bakgrunn av det er det valgt ut noen områder som Bergen kommune vil satse mer på gjennom tiltakene i planen. Dette er blant annet å øke tilgjengeligheten til kommunale lokaler og møteplasser, jobbe for økt rekruttering av frivillige, og i tillegg synliggjøre frivillig innsats og aktivitet gjennom kommunale kanaler.

Tilskudd

Økonomi og ressurser er ofte en utfordring, og Bergen kommune gir i dag utstrakt økonomisk støtte til frivilligheten gjennom tilskuddsordninger fordelt på flere byrådsavdelinger. Bergen kommune vil arbeide for å gi mer forutsigbare rammebetingelser for frivilligheten, og ytterligere forenkling og samordning av tilskuddsordninger øremerket til frivillig aktivitet.

Frivilligdag
Bergen kommune har en egen plan for frivillighet.
Marius Solberg Anfinsen

 

Flere artikler