Gå tilbake til:
Du er her:
Frivillighetsprisen 2021 til Skeiv Verden Vest
PRISVINNER: Skeiv Verden Vest med Sara som er frivillig og daglig leder Erwin
Bilde: Asle Bentzen

Overraskelsesbesøk og utdeling av Bergen kommunes frivillighetspris 2021

Bergen kommune har tildelt frivillighetsprisen 2021 til organisasjonen Skeiv Verden Vest.

Bergen kommune har siden 2016 delt ut en en frivillighetspris i anledning FNs internasjonale dag for frivillighet 5. desember. 

Prisen kan tildeles en person, en gruppe, et lag, en forening eller en organisasjon som har gjort en særskilt frivillig innsats over flere år, uavhengig av om dette er innenfor kultur, idrett, helse eller andre områder i samfunnet. Prisen er på 50.000 kroner og blir vanligvis delt ut på et arrangement i anledning frivillighetens dag 5. desember. 

Overraskelsesbesøk og prisutdeling!

På grunn av covid-19 pandemien ble årets markering av frivillighetsdagen avlyst. Vi dro derfor ut på et overraskelsesbesøk sammen med byråd for eldre, helse og frivillighet for å dele ut prisen til prisvinner. 

Det var 11 kandidater som i år ble nominert til prisen. Bergen kommune sitt folkehelsenettverk som består av representanter fra alle byrådsavdelingene er årets jury. De valgte å tildele frivillighetsprisen 2021 til Skeiv Verden Vest.

- For sin innsats for LHBTIQ+ minoriteter og det viktige holdningsarbeid for den øvrige befolkningen i Bergen, gir Bergen kommune i år frivillighetsprisen til Skeiv Verden Vest.  Det er en stor glede å få tildele prisen til Skeiv Verden Vest, tusen takk for det viktige arbeidet dere gjør, sier helsebyråden. sier Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa. 

Byråd for eldre, helse og frivillighet
Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa delte ut frivillighetsprisen
Bilde: Bergen kommune

Juryens begrunnelse: 

Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. De er en selvstendig, religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber målrettet for et samfunn der alle, uavhengig av sin etniske eller religiøse opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk uten å oppleve diskriminering.

Skeiv Verden startet som et prosjekt i regi av Foreningen FRI og ble i 2010 stiftet som en selvstendig organisasjon. Deres tilblivelse som en selvstendig organisasjon sprang ut av ønsker om en organisasjon som kunne støtte LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn gjennom sosiale møteplasser de minoriteten utgjør majoriteten. 

Skeiv Verden jobber for å gi LHBTIQ+ personer verktøy til å mestre sin hverdag gjennom blant annet samlivskurs, rusforebygging, seksualundervisning, forebygging av vold i nære relasjoner og skeiv kompetanse. De er også en integreringsarena med språkkafé og fungerer som en brobygger mellom sine medlemmer og offentlige instanser. I tillegg til å jobbe for LHBTIQ+ minoriteters rettigheter, jobber de også med holdnings- og undervisningsarbeid i skolene i Bergen. Organisasjonen har egne ansatte, men mye av tiltakene deres blir drevet fram av frivillig, og det er de frivillige i Skeiv Verden vest som er nominert til frivillighetsprisen 2021. 

I den politiske plattformen til byrådet står det at alle skal ha frihet og trygghet til å være den de er og innlede forhold med den de elsker, uten å være i fare for å bli diskriminert eller trakassert. Byråden vurderer at organisasjonen Skeiv Verden Vest er en viktig bidragsyter i dette arbeidet, og anerkjenner innsatsen de frivillig i slike organisasjoner gjør. 

Under snart to år med pandemi er det viktig å anerkjenne at selv om vi har vært i unntakstilstand, har ikke arbeidet til organisasjoner som Skeiv Verden Vest stoppet opp, men har klart å omstille seg til å nå ut til de som trenger det på nye måter. Skeiv Verden Vest er en organisasjon som bidrar til et mer likestilt samfunn for alle byens innbyggere, og det er viktig at slike organisasjoners arbeid kommer frem i lyset igjen selv om vi fortsatt er i en unntakstilstand. 

For sin innsats for LHBTIQ+ minoriteter og viktige holdningsarbeid for den øvrige befolkningen i Bergen er de frivillige i Skeiv Verden Vest en verdig vinner av Bergen kommunes frivillighetspris 2021. 

Gratulerer!