Gå tilbake til:
Du er her:
hender
Bilde: unsplash

Våketjeneste på sykehjem

Våketjenesten er en tjeneste hvor frivillige tilbyr medmenneskelig nærvær til døende i deres siste dager og timer.

Målgruppen til våketjenesten er døende uten pårørende eller pårørende med behov for støtte eller avlastning. En våker skal ikke utføre omsorgsfaglige oppgaver og man vil få grundig opplæring i de oppgavene man kan bidra på.

Kurs for interesserte

Sted: Bergen Røde Kors sykehjem

Dato: tirsdag 28. januar klokken 17.00-20.30 og tirsdag 4. februar kl 17.00-20.45

Merk at alle frivillige som melder seg til våketjenesten, må først gjennomgå et intervju samt referansesjekk før man kan delta på todagerskurset.

Hva gjør en våker?

Når du har gjennomført intervju og kurs for frivillige i våketjenesten, vil du bli kalt inn til sykehjemmet hvor du ønsker å bidra. Sammen med frivillighetskoordinator vil vi lage en oversikt over når på døgnet og hvordan du ønsker å bli kontaktet når vi har et oppdrag. Du står fritt til å si ja eller nei når vi ringer deg.

Hvert oppdrag varer cirka 4 timer. Under oppdraget sitter man sammen med den døende. Man kan holde i hånden, spille musikk, synge, gjøre håndarbeid, lese en bønn eller andre rolige aktiviteter mens man våker. Det viktigste er det medmenneskelige nærværet til dem som står uten pårørende eller hvor pårørende har behov for avlastning.

Ønsker mer informasjon om våketjenesten eller vil delta på kurs?

Ta kontakt med frivillighetskoordinator på etat for sykehjem: Margrethe Moss-Iversen Lundegård, margrethe.lundegard@bergen.kommune.no eller på mobil 408 16 119 for mer informasjon.

Våketjenesten blir organisert av frivillighetskoordinator ved sykehjemmet i samarbeid med de ulike avdelingene.

hender
Våketjenesten
Bilde: Bergen kommune

Sykehjem som starter våketjeneste 2020:

 • Slettemarken
 • Mildeheimen
 • Fantoft omsorgssenter
 • Engen sykehjem
 • Kalfaret sykehjem

Sykehjem med aktiv våketjeneste

 • Skjoldtunet
 • Øvsttunheimen
 • Ladegården
 • Ulset
 • Løvåsen
 • Søreide
 • Gullstøltunet