Gå tilbake til:
Du er her:

Frokostmøter

BÆREKRAFTIG FROKOST, 21. FEBRUAR

Kva gjer vi med alt vatnet?

Korleis skal vi sikre at anlegga for handtering av overvatn har stor nok kapasitet, og samtidig bidra positivt til miljø og estetikk i fortettingsområde?

BÆREKRAFTIG FROKOST, 31. JANUAR

Frokostmøte om universell utforming

Tema for bærekraftig frokost 31. januar er universell utforming og endringer i ny byggteknisk forskrift (TEK17).

BÆREKRAFTIG FROKOST

Kampen om arbeidsplassen

Bærekraftens inntog i arbeidslivet legger føringer for utforming av arbeidsplassene våre. Er det til det bedre?

BÆREKRAFTIG FROKOST

Gratis frokostmøte om trearkitektur

Trearkitektur i et større miljøperspektiv er tema på Bærekraftig frokost i Rådhuskantinen 8. november.

Bærekraftig frokost

Fossilfri byggeplass - fossilfri anleggsplass

En rekke offentlige utbyggere stiller nå krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. På møtet vil vi få presentert prosjekter med fossilfrie byggeplasser.

Bærekraftig frokost

Bli med inn i den nye Kunsthøgskolen

Bærekraftig frokost tar deg med inn på den nye Kunsthøgskolen som er tegnet av Snøhetta og vil bli presentert av arkitekt Renata Van Veen.

Bærekraftig frokost i Bergen

Det vert arrangert Bærekraftig frokost i Bergen ein gong i månaden. Målet er å skape ein kompetansearena og møteplass for dialog, inspirasjon og erfaringsutbytte når det gjeld energi-, klima- og miljøutfordringar for byutviklingen i Bergen.

Bærekraftig frokost

Kontorbelysning fra Lyskultur

På vårens siste Bærekraftig frokost fikk vi presentert Lyskultur sin nye publikasjon om kontorbelysning og prosjektene Sweco-bygget på Fantoft og UiB sine kontorer i Nygårdsgaten 5.

Bærekraftig frokost

Optimale energisystem

Å optimalisere energisystem kan gi stor gevinst. Amalie Skram Videregående skole kuttet energiforbruket med 19% fra 2015 til 2016.

Gratis frokostmøte om grønne anskaffelser

Frokostmøtet er åpent for alle og arrangeres 2. mai i rådhuset.

Korleis byggje klimavennlege bydelar i framtida?

Det er tema på bærekraftig frukost i Bergen Rådhus onsdag 26. april.

Klimatilpassing med god universell utforming

Hvordan skal vi bygge gode boliger som tåler ekstreme vær- og vindforhold? Hvordan kan vi oppnå trinnfrihet og fuktsikkerhet i et stadig våtere klima?

Arkitektur med gjenbruk av materialer

Velkommen til bærekraftig frokost med Tristan Boniver fra Rotor som setter søkelys på bærekraft, anlegg og arkitektur med gjenbruk av materialer i stor stil fra rivnings- og ombyggingsprosjekter.

Massivtre i bygg - en grønn revolusjon

De 324 nye studentboliger som bygges på Fantoft blir i massivtre. Entreprenør Lars Jønsson, ITRE og SIB forteller om valg og løsninger i prosjektet. Etterpå blir det befaring.

Nye energikrav i TEK10 - hva har det å si i praksis

De nye energikravene i TEK 10 trådte i kraft 1. januar 2016. På dette møtet fikk du vite hva kravene går ut på og praktiske råd og tips til hvordan du kan nå dem.