Gå tilbake til:
Du er her:

Frokostmøter

Bærekraftig frokost

Bli med inn i den nye Kunsthøgskolen

Bærekraftig frokost tar deg med inn på den nye Kunsthøgskolen som er tegnet av Snøhetta og vil bli presentert av arkitekt Renata Van Veen.

Bærekraftig frokost i Bergen

Det vert arrangert Bærekraftig frokost i Bergen ein gong i månaden. Målet er å skape ein kompetansearena og møteplass for dialog, inspirasjon og erfaringsutbytte når det gjeld energi-, klima- og miljøutfordringar for byutviklingen i Bergen.

Bærekraftig frokost

Kontorbelysning fra Lyskultur

På vårens siste Bærekraftig frokost fikk vi presentert Lyskultur sin nye publikasjon om kontorbelysning og prosjektene Sweco-bygget på Fantoft og UiB sine kontorer i Nygårdsgaten 5.

Bærekraftig frokost

Optimale energisystem

Å optimalisere energisystem kan gi stor gevinst. Amalie Skram Videregående skole kuttet energiforbruket med 19% fra 2015 til 2016.

Gratis frokostmøte om grønne anskaffelser

Frokostmøtet er åpent for alle og arrangeres 2. mai i rådhuset.

Korleis byggje klimavennlege bydelar i framtida?

Det er tema på bærekraftig frukost i Bergen Rådhus onsdag 26. april.

Klimatilpassing med god universell utforming

Hvordan skal vi bygge gode boliger som tåler ekstreme vær- og vindforhold? Hvordan kan vi oppnå trinnfrihet og fuktsikkerhet i et stadig våtere klima?

Arkitektur med gjenbruk av materialer

Velkommen til bærekraftig frokost med Tristan Boniver fra Rotor som setter søkelys på bærekraft, anlegg og arkitektur med gjenbruk av materialer i stor stil fra rivnings- og ombyggingsprosjekter.

Massivtre i bygg - en grønn revolusjon

De 324 nye studentboliger som bygges på Fantoft blir i massivtre. Entreprenør Lars Jønsson, ITRE og SIB forteller om valg og løsninger i prosjektet. Etterpå blir det befaring.

Nye energikrav i TEK10 - hva har det å si i praksis

De nye energikravene i TEK 10 trådte i kraft 1. januar 2016. På dette møtet fikk du vite hva kravene går ut på og praktiske råd og tips til hvordan du kan nå dem.

Urbant landbruk - møteplasser og inkludering

Helene Gallis fra Nabolagshager i Oslo deler erfaringer fra urbane dyrkeprosjekter som har hatt sosiale målsettinger og fokus på forgrønning og forskjønning der asfalten dominerer.

Welcome in my back yard

Tema for frokostmøtet er studentboliger og andre små og midlertidige boliger.

Nullutslippsbygg - Campus Evenstad

Statsbygg skal bygge et nytt administrasjonsbygg på Campus Evenstad. Primære byggematerialer er massivtre. Det skal også bli et nullutslippsbygg der klimagassutslipp fra konstruksjon, materialer og drift skal kompenseres gjennom produksjon av lokal fornybar energi.

Miljøvennlege nybygg i Bergen

På haustens første Bærekraftig frokost 31. august var det fokus på ventilasjonsløysingar og energisystem. To nybygg i Bergen vart presentert. Både kontorbygget ved Bergen togstasjon, bygd av ROM-eigedom, og SWECO-bygget på Fantoft, er BREEAM-sertifiserte.

Eit hus for alle sansar

På vårens siste bærekraftige frokost fortalte Nina Kielland om oppgradering av AC Møllers elevhjem i Trondheim. I utforming er det lagt vekt på lyd, fargar, lys, tekstur og lukt for å finne fram. Kunstnar og professor Mette L'Orange disukterte fargar og rom.