Gå tilbake til:
Du er her:

Frokostmøter

Frokostmøte om matjord, kystlandskap og bærekraft 16. oktober

Vekst, matjord, jordvern og bærekraft – hvordan får vi regnestykket til å gå opp?

Frokostmøte: Hvordan blir det enklere å gå i Bergen?

Som en del av Mobilitetsuken inviterer vi til møte om hvordan vi best kan legge til rette for fotgjengere i byen

Frokostmøte: Inkluderende arkitektur i sentrumsutvikling

Hvordan kan vi bli bedre til å utvikle gode og inkluderende løsninger i bolig- og områdeplanlegging? Det er tema for høstens første Bærekraftig frokost.

Frokostmøte: Ensomhet og boligplanlegging for et aldrende samfunn

Hvordan boligen din er, har mye å si for helse og velvære når du blir eldre. Dette er temaet for “Bærekraftig frokost” 12. juni.

Bli med på frokostmøte om havet i et urbant perspektiv 24. april

Havområdene våre er også bebygde områder. Hva får dette å si for hvordan sjøen kan brukes?

Frokostmøte 27. mars: Hvor mye CO2-utslipp har Bergen råd til?

Bli med på frokostmøte om lokale klimastrategier.

Bærekraftig frokost 20. februar

Slik kan skogen beskytte oss

Voksende skoger og mer ekstremvær betyr nye utfordringer for skogforvaltningen.

Bærekraftig frokost 12. desember

Få siste nytt om sykkelveier i Bergen

Bli oppdatert på nye sykkeltiltak i byen vår.

Bærekraftig frokost 14. november

Universell utforming i et medborgerskapsperspektiv

Hvordan kan man legge til rette for likeverd og mangfold i fellesskapets utforming? Dette er viktige spørsmål i diskusjoner om stedsutforming for både myndigheter og private utbyggere.

BÆREKRAFTIG FROKOST 17. OKTOBER

Hva er god fortetting, og hvordan får vi det til?

Fremtidens Bergen skal i hovedsak vokse frem mellom etablert bebyggelse og i etablerte nabolag. Hvordan skal vi få til dette?

BÆREKRAFTIG FROKOST 26. SEPTEMBER

Hva er du villig til å gjøre for å redde klimaet?

Hør om resultatene fra et nytt forskningsprosjekt som ser på hvor villige vi er til å kutte i utslipp av klimagasser.

BÆREKRAFTIG FROKOST 12. JUNI:

Fremtidens studentmiljø på Fantoft

Hør om hvordan det gamle asfaltområdet på Fantoft skal transformeres til et grønt og fleksibelt område med plass til mange aktiviteter.

BÆREKRAFTIG FROKOST 9. MAI:

Reis smart og miljøvennlig til og fra jobb

Bergen skal være fossilfri innen 2030. Hvordan kan du bidra til å oppnå miljømålene for byen? Bli med på frokostmøte 9. mai.

BÆREKRAFTIG FROKOST 18. APRIL:

Fremtidens urbane og bærekraftige boformer

Okidoki Arkitekter vil presentere planene og visjonene de utviklet for Vallastaden, Sveriges bustad- og samfunnsexpo i Linköping.

BÆREKRAFTIG FROKOST:

Frokostmøte om dyrking i byen

Parsellhager og urbant landbruk er tema på Bærekraftig frokost onsdag 21. mars.