Gå tilbake til:
Du er her:

Frokostmøter

BÆREKRAFTIG FROKOST 17. OKTOBER

Hva er god fortetting, og hvordan får vi det til?

Fremtidens Bergen skal i hovedsak vokse frem mellom etablert bebyggelse og i etablerte nabolag. Hvordan skal vi få til dette?

BÆREKRAFTIG FROKOST 26. SEPTEMBER

Hva er du villig til å gjøre for å redde klimaet?

Hør om resultatene fra et nytt forskningsprosjekt som ser på hvor villige vi er til å kutte i utslipp av klimagasser.

BÆREKRAFTIG FROKOST 12. JUNI:

Fremtidens studentmiljø på Fantoft

Hør om hvordan det gamle asfaltområdet på Fantoft skal transformeres til et grønt og fleksibelt område med plass til mange aktiviteter.

BÆREKRAFTIG FROKOST 9. MAI:

Reis smart og miljøvennlig til og fra jobb

Bergen skal være fossilfri innen 2030. Hvordan kan du bidra til å oppnå miljømålene for byen? Bli med på frokostmøte 9. mai.

BÆREKRAFTIG FROKOST 18. APRIL:

Fremtidens urbane og bærekraftige boformer

Okidoki Arkitekter vil presentere planene og visjonene de utviklet for Vallastaden, Sveriges bustad- og samfunnsexpo i Linköping.

BÆREKRAFTIG FROKOST:

Frokostmøte om dyrking i byen

Parsellhager og urbant landbruk er tema på Bærekraftig frokost onsdag 21. mars.

BÆREKRAFTIG FROKOST, 21. FEBRUAR

Kva gjer vi med alt vatnet?

Korleis skal vi sikre at anlegga for handtering av overvatn har stor nok kapasitet, og samtidig bidra positivt til miljø og estetikk i fortettingsområde?

BÆREKRAFTIG FROKOST, 31. JANUAR

Frokostmøte om universell utforming

Tema for bærekraftig frokost 31. januar er universell utforming og endringer i ny byggteknisk forskrift (TEK17).

BÆREKRAFTIG FROKOST

Kampen om arbeidsplassen

Bærekraftens inntog i arbeidslivet legger føringer for utforming av arbeidsplassene våre. Er det til det bedre?

BÆREKRAFTIG FROKOST

Gratis frokostmøte om trearkitektur

Trearkitektur i et større miljøperspektiv er tema på Bærekraftig frokost i Rådhuskantinen 8. november.

Bærekraftig frokost

Fossilfri byggeplass - fossilfri anleggsplass

En rekke offentlige utbyggere stiller nå krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. På møtet vil vi få presentert prosjekter med fossilfrie byggeplasser.

Bærekraftig frokost

Bli med inn i den nye Kunsthøgskolen

Bærekraftig frokost tar deg med inn på den nye Kunsthøgskolen som er tegnet av Snøhetta og vil bli presentert av arkitekt Renata Van Veen.

Bærekraftig frokost i Bergen

Det vert arrangert Bærekraftig frokost i Bergen ein gong i månaden. Målet er å skape ein kompetansearena og møteplass for dialog, inspirasjon og erfaringsutbytte når det gjeld energi-, klima- og miljøutfordringar for byutviklingen i Bergen.

Bærekraftig frokost

Kontorbelysning fra Lyskultur

På vårens siste Bærekraftig frokost fikk vi presentert Lyskultur sin nye publikasjon om kontorbelysning og prosjektene Sweco-bygget på Fantoft og UiB sine kontorer i Nygårdsgaten 5.

Bærekraftig frokost

Optimale energisystem

Å optimalisere energisystem kan gi stor gevinst. Amalie Skram Videregående skole kuttet energiforbruket med 19% fra 2015 til 2016.