Gå tilbake til:
Du er her:

Nye energikrav i TEK10 - hva har det å si i praksis

De nye energikravene i TEK 10 trådte i kraft 1. januar 2016. På dette møtet fikk du vite hva kravene går ut på og praktiske råd og tips til hvordan du kan nå dem.

Bærekraftig frokost er et samarbeid mellom Bergen Arkitekthøgskole, Høgskolen i Bergen, Husbanken, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland

Dette frokostmøtet var i sammarbeid med Lavenergiprogrammet og spesielt rettet mot arkitekter, rådgivende ingeniører og prosjektledere hos byggherrer og entreprenører.

Streaming av møtet vil komme nederst på siden.

Tid: Onsdag 9.november, klokken 08.00-10.00

Sted: Rådhuskantinen, Bergen Rådhus

Møtet er gratis og åpent for alle.

Programmet starter kl. 08.15

Påmelding: via Lavenergiprogrammet. Velg sted Bergen.
Møtet er nå fultegnet. Møtet har vært.

------------------------------------------------------------------------

Program

08.00 Frokost

08.15 Velkommen v/Solvei Irgens Lavenergiprogrammet

08.20 Dette er energikravene i byggteknisk forskrift (TEK) v/Knut Helge Sandsli, Direktoratet for byggkvalitet

08.50 Pause

09.00 Slik kan du prosjektere ulike typer bygg for å nå kravene v/Ferry Smith, Rambøll

09.30 Slik kan du prosjektere enkle og effektive løsninger for energiforsyning v/Sylvia Helene Skar, Norconsult

10.00 Slutt

Mer informasjon om foredragsholderne på Lavenergiprogrammet

Streaming