Gå tilbake til:
Du er her:

Massivtre i bygg - en grønn revolusjon

De 324 nye studentboliger som bygges på Fantoft blir i massivtre. Entreprenør Lars Jønsson, ITRE og SIB forteller om valg og løsninger i prosjektet. Etterpå blir det befaring.

Bærekraftig frokost er et samarbeid mellom Bergen Arkitekthøgskole, Høgskolen i Bergen, Husbanken, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland

Tid: Onsdag 25. januar,
klokken 08.00-10.00

Sted: Sweco-bygget, Fantoftveien 14P OBS Lokasjon

Møtet er gratis og åpent for alle.

Programmet starter kl. 08.15.

Påmelding: påmeldingsfrist 23. januar kl 12.00

------------------------------------

Program

0800 Frokost og kaffe  

0815 Velkommen  

0820 Massivtre, en helt annen måte å bygge på v/Frode Reisæter, Lars Jønsson AS 

0840 Bruk av massivtre i bygg. Hvorfor og hvordan. v/ Lars Erik Borge,ITRE  

0900 Pause  

0915 Erfaringer så langt fra SIB Fantoft TRE v/Per-Einar Rotvoll, Lars Jønsson  

1000 Spørsmål og diskusjon.

Etterpå blir det befaring på nybygget (OBS! Ta med verneutstyr dersom du vil gå på befaring)

Foredragsholdere:

Lars Erik Borge fra ITRE arbeider sammen med Innovasjon Norge og Trebruk AS for å utvikle bæresystem i massivtre i Norge som et alternativ til stål og betong.Tidligere var han prosjektleder i entreprenørbransjen.

Per-Einar Rotvoll fra Lars Jønsson AS er avdelingsleder for totalentrepriseavdelingen i Lars Jønsson. Han har arbeidet med totalentrepriser siden 1997. Før dette arbeidet han som RIB i Oslo og Bergen. Per-Einar er prosjektleder på Fantoft TRE.

Frode Reisæter fra Lars Jønsson AS er prosjektutvikler i totalentrepriseavdelingen. Frode er sentral i utviklingen av prosjektet på Fantoft. Han har tidligere arbeidet i Multiconsult AS og Procon Stavanger AS. Han er medlem av RIF.

Mer info om prosjektet:

Prosjektet på Fantoft ble vunnet i en designkonkurranse sammen med B+B arkitekter. oppgaven var å prise et alternativ med bruk av massivtre som bæresystem.

I utgangspunktet var Lars Jønsson usikkre på om dette var det rette og ønsket i å prise flere alternativ bl.a. med bruk av stål og betong. Etter befaring på Remmen i Halden for å se hvordan et bygg i massivtre bygges, ble de etter hvert overbevist om at bruk av massivtre er en fremtidsrettet byggemetode.

For å løse utfordringenes slik at massivtre ble det beste alternativet innledet de tidlig i prosjektet et samarbeid med ITRE for å finne de optimale løsningene. Uten innspillene fra ITRE tror de ikke de hadde nådd i mål. De mener at for at bygging med massivtre skal lykkes er kompetanse både på rådgiversiden avgjørende og i utførelsen avgjørende.

Kontrakt ble skrevet i slutten av april 2016 og hele prosjektet skal ferdigstilles til studiestart 2017. I januar 2017 er det midt i monteringsfasen av bygget.