Gå tilbake til:
Du er her:

Bærekraftig frokost i Bergen

Det vert arrangert Bærekraftig frokost i Bergen ein gong i månaden. Målet er å skape ein kompetansearena og møteplass for dialog, inspirasjon og erfaringsutbytte når det gjeld energi-, klima- og miljøutfordringar for byutviklingen i Bergen.

Bærekraftig frokost er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken, Bergen arkitektskole, Høgskulen på Vestlandet og Universitet i Bergen.

Møteplan hausten 2018

26. september

Kva er vanlege folk villige til å endre for klima?

1. oktober

Gåbyen: Byen for dine føtter - Filmfrokost under BIFF (Magnus Barfot kino)

17. oktober

Fortetting med kvalitet

14. november

Universell utforming - Likeverdig mangfold - Tre mangfold

12. desember

Byscanning med Imerso

Det er og laga ei Facebookside for Bærekraftig frokost

Målgruppa for møta er utbyggarar, eigedomsbestittarar, entreprenørar, konsulentar, arkitektar, rådgivarar, planleggarar og kommunale saksbehandlarar og andre som har interesse av det aktuelle tema.

Bærekraftig frokost i Bergen vert halde i kantina i Bergen Rådhus.

Velkommen til enkel økologisk frukost kl. 08:00. Møtet startar kl. 08:15 og vert avslutta kl. 10:00.

Påmelding skjer via nettet for kvart enkelt møte. Møta er gratis.

Dersom du ynskjer informasjon, eller vil foreslå tema, send gjerne ein e-post til anne.marie.lovik@husbanken.no eller elisabeth sørheim@bergen.kommune.no