Gå tilbake til:
Du er her:

Bærekraftig frokost i Bergen

Det vert arrangert Bærekraftig frokost i Bergen ein gong i månaden. Målet er å skape ein kompetansearena og møteplass for dialog, inspirasjon og erfaringsutbytte når det gjeld energi-, klima- og miljøutfordringar for byutviklingen i Bergen.

Bærekraftig frokost er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken, Høgskulen på Vestlandet

Møteplan hausten 2017

30.august

Møte avlyst

27.september

Befaring av Møllendal og den nye Kunnsthøgskolen med fokus på UU, lys og fortetting

18.oktober

Fossilfrie bygg og anleggsplasser

8.november

Kasagrande fra Helsinki - om massivtre, nullutslipp, bærekraftgi byutvikling og bygg

6.desember

Byarkitekten presenterer - merverdi av grønne bygg

Det er og laga ei Facebookside for Bærekraftig frokost

Målgruppa for møta er utbyggarar, eigedomsbestittarar, entreprenørar, konsulentar, arkitektar, rådgivarar, planleggarar og kommunale saksbehandlarar og andre som har interesse av det aktuelle tema.

Bærekraftig frokost i Bergen vert halde i kantina i Bergen Rådhus.

Velkommen til enkel økologisk frukost kl. 08:00. Møtet startar kl. 08:15 og vert avslutta kl. 10:00.

Påmelding skjer via nettet for kvart enkelt møte. Møta er gratis.

Presentasjonane frå møta i vår finn du på respektive side.

25. januar

Massivtre i bygg - en grønn revolusjon

22. februar

Arkitektur med gjenbruk av materialer

15. mars

Klimatilpassning med god universell utforming

26. april

Fra nullutslippsbygg til nullutslippsbydeler

10. mai

Optimale energisystem

14. juni

Kontorbeslysning ved Lyskultur

Dersom du ynskjer informasjon, eller vil forseslå tema send gjerne ein e-post til anne.marie.lovik@husbanken.no eller elisabeth sørheim@bergen.kommune.no