Gå tilbake til:
Du er her:
Holen skole, byggeplass
FOSSILFRI: Bergen kommune ønsker på sikt utslippsfrie byggeplasser. Med byggingen av Holen skole på Laksevåg er en kommet et godt stykke på vei. Her er alle maskiner enten drevet av strøm eller biodiesel uten palmeolje.
Bilde: Nina Johnsen

Bergen kommune varsler krav om utslippsfrie byggeplasser

Flere store offentlige utbyggere i Vestland går sammen om et felles initiativ med ambisjon om å gjøre bygg- og anleggsplasser utslippsfrie.

Bygg- og anleggsplasser bruker i dag for det meste fossil energi. Sektoren står for store klimagassutslipp. For Bergen kommunes del sørget dieseldrevne motorredskaper for ti prosent av de totale klimagassutslippene i 2017. I tillegg medfører bygg- og anleggsvirksomhet luftforurensing og støy.

Bergen kommune har i Grønn strategi satt som mål at Bergen skal være fossilfri i 2030. Nå har kommunen sammen med en rekke andre offentlige utbyggere varslet leverandørene om at det vil komme ambisiøse, men realistiske krav til utslippskutt. 

Krever at nye løsninger tas i bruk

De offentlige utbyggerne erkjenner at det per i dag er umulig for byggherrer å være helt utslippsfrie. Transport til og fra byggeplassene, samt de større anleggsmaskinene, krever enten fossil energi eller fornybar diesel. 

Derimot skal utslippsfri teknologi tas i bruk etter hvert som den blir tilgjengelig i markedet, fastslås det i erklæringen, som nå er gjort kjent for leverandørene gjennom databasen for offentlige innkjøp i Norge, Doffin

– Offentlige virksomheter gir dermed et samlet tydelig signal til bransjen om at også de må arbeide for å redusere utslippene, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun i en pressemelding.

Bygger allerede fossilfritt

Bergen kommune og de andre utbyggerne vil ikke bare stille krav, men også hjelpe til med å gjøre utslippsfrie løsninger lettere tilgjengelige. Dette kan gjøres gjennom ulike støtteordninger og dialog med markedet – i tillegg til å stille forutsigbare krav. 

Arbeidet er allerede i gang. Byggingen av nye Holen skole skal foregå fossilfritt. Det innebærer at maskiner enten skal være elektriske, eller gå på biodiesel uten palmeolje. 

– Dette blir et foregangsbygg innen miljø for Bergen kommune, sier prosjektleder Hanne Thorsen.

Bergen kommune er en stor byggherre. I 2019 er det planlagt å investere for 3,5 milliarder kroner.  Den største andelen går til bygg og anlegg.

De øvrige aktørene som har sluttet seg til felleserklæringen er Osterøy kommune, Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen, Helse Førde, Bane NOR, Sammen, Bybanen Utbygging og Statsbygg. Initiativet er lagt til rette av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Klimapartnere Vestland og Nasjonalt program for leverandørutvikling.