Gå tilbake til:
Du er her:

Slik kan du bli med å lage ny klimastrategi

Bergen kommune legger opp til at alle bergensere skal få mulighet til å påvirke den nye klimastrategien.

På denne siden vil du finne informasjon om arrangementer og prosesser som Klimaetaten har satt i gang for dette formålet.

I tillegg vil strategien bli lagt på høring i første halvår 2022, slik at alle kan gi sine skriftlige innspill.

Åpne møter
Det blir arrangert flere åpne folkemøter. Målet med møtene er å engasjere, motivere og informere innbyggerne om klimaarbeidet.

Det vil bli mulighet for å delta digitalt. 

Det første møtet blir tirsdag 30. november, kl 19-21. Mer informasjon her

Flere datoer kommer.

Medvirkningsprosess i skolen
Tidsrom: oktober og november 2021. Dette er et undervisningsopplegg for niendeklasser laget i samarbeid med Raftostiftelsen og Etat for skole. Hensikten er at elevene skal få være med å forme klimastrategien. Les mer om opplegget i denne saken, og se video:
 

Gjestebud 
Tidsrom: Første kvartal 2022. Her kan innbyggerne gi innspill til  klimastrategien. Gjestebudene blir tilgjengelig for alle. En digital verktøykasse blir lagt ut på nettsidene i høst.

Borgerpanel
Tidsrom: Januar eller februar 2022. Et representativt utvalg av bergensere vil bli plukket ut til å delta i borgerpanelet, som skal gi innspill om de ulike klimatiltakene.