Gå tilbake til:
Du er her:
Fjøsangerveien 213 bilde

Fjøsangerveien 213

Rehabilitering av Fjøsangerveien 213 med påbygg og tilbygg gir et løft arkitektonisk og miljømessig.

Kontorbygget fra 80-tallet på 700 m2 har 11 arbeidsplasser og vil etter utvidelsen bli på 1100m2 med 20 arbeidsplasser.

Energi
Bygget har energiklasse c i dag. Målet er å oppnå passivhusstandard og energiklasse A grønn etter rehabilitering. Oppvarming og kjøling er i dag elektrisk. Dette vil gjøres om til et vannbasert system tilknyttet energibrønner med frikjøling om natten.

Den østvendte og sørvendte fasaden, samt øvre del av taket er egnet for solfangere eller solcellepaneler. Tiltaket skal vurderes opp mot økonomi og energibehov.

Konstruksjon og materialbruk
Hovedkonstruksjonen som er i tradisjonelt bindingsverk i tre, bevares og rehabiliteres. Gjenbruk av eksisterende konstruksjoner er positive bidrag i klimagassregnskapet når det gjelder materialer. Videre skal alle nye konstruksjoner, dekker, innervegger, heissjakt og fasader utføres i tre.

Areal og transport
Bygget ligger 5,4 km fra Bergen sentrum. Det er 200 meter til bussholdeplass med 10 minutters intervaller. Fjøsangerveien 213 har også butikk, post og sykkelverksted innenfor en gangavstand på 200 meter. Sykkelveien som passerer like ved bygget fører like inn til Bergen sentrum og er under opprusting. Bygget har i dag 11 parkeringsplasser. Byggherren er med på å drøfte en mobilitetsplan for prosjektet med mål å redusere antall parkeringsplasser og øke bruk av sykkel og kollektiv.

Byggherre: Fana Invest AS, Prosjektering: TAG arkitekter AS

For mer fakta samt tegninger, klimagassregnskap etc. www.arkitektur.no/fjosangerveien-213?ecoromo=d10b2c2a-1c22-47f3-9b52-952f608461bb&page=1