Gå tilbake til:
Du er her:
Håkonsvern – kontorbygg for Forsvaret med nullutslipp bilde

Håkonsvern – kontorbygg for Forsvaret med nullutslipp

Forsvarsbygg ønsker å lede an ved å skape Norges mest energieffektive kontorbygg. Pilotprosjektet på Håkonsvern er utviklet av et tverrfaglig team av forskere og rådgivere.

Energi
Bygget er planlagt i en integrert prosess med åtte trinn. Først plasserte de bygget gunstig på tomten med hovedfasade mot sør for å kunne utnytte sol og lys optimalt og gav bygget en enkel kompakt form med liten overflate i forhold til gulvareal. Steg to var å velge isolasjonstykkelse og nivå for vindtetting med passivhusstandard. Steg tre og fire var først å utnytte energien fra solen og dagslyset så godt som mulig, for deretter velge effektive løsninger for belysning og el utstyr. Videre utnyttet man termiske masse (steg 5) til å regulere innetemperaturen og planla nattkjøling som tiltak (6) for passiv klimatisering. Resterende behov for oppvarming og kjøling dekkes med lokal fornybar energi ved hjelp av sjøvarmepumpe(7). Til slutt monteres solceller på taket for produksjon av elektrisitet med 17 % virkningsgrad. Solcellene produserer ca. 50.000 kWh/normalår.

Konstruksjon og materialbruk
Bærekonstruksjon er av stål og betong. Ytterveggen har tolags isolering for å unngå kuldebroer og vindsperren er prosjektert som et sammenhengende sjikt for å oppnå høy vindtetthet.

Areal og transport
Det er tilrettelagt for sykkel med sykkelskur og garderobeanlegg. Ingen p- plasser i prosjektet. Felles parkering på basen. Elbil/hydrogenbil tilgjengelig på den felles parkeringsplassen.

Byggestart for det nye tre etasjes administrasjonsbygget var vinteren 2014.

Prosjektering: Link Arkitektur AS, Multiconsult og Spesialrådgiver energi: ZEB

Mer info: Rapport, foto etc. www.arkitektur.no/haakonsvern-nytt-administrasjonsbygg-for-flo?page=3

 

Nøkkeltall

Areal: 2010 m2 oppvarmet BRA - 97 årsverk

Netto energibehov: 54 kWh/m2/år

Energikilder: Fjern/nærvarme, solceller og el.

Kostnader: 24590 kr/m2, merkostnad energi 957 kr/m2
Prosjekteringsstøtte Enova: 50.000 kr.